Opo

Tehtävät

 1. Ammatit (7.–9.lk)

1. Ammatit

Aika: 6 x 45min
Soveltuvuus: 7.–9.lk

Tututustukaa lähiseudun ammatteihin ja esitelkää ne toisillenne videon avulla.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Muodostakaa 4–5 hengen ryhmät ja valitkaa jokaiselle ryhmälle jokin lähiseudulta löytyvä ammatti.
 2. Tehkää käsikirjoitus ja kysymykset haastattelua varten. Sopikaa kuvauksista ja haastattelusta kuvauskohteen kanssa.
 3. Tehkää työnjako niin, että kaikilla on tehtävä, rooli tai vastuualue.
 4. Kuvatkaa materiaali: esitelkää työpaikka (rakennus) ulkoa ja sisältä, kuvatkaa työn tekemistä ja haastatelkaa itse ammattilaista.
 5. Editoikaa video valmiiksi. Mahdollinen rakenne voi olla seuraavanlainen: esittelykuva rakennuksesta ulkoapäin, yleisesittely sisältä, haastattelu / kuvituskuvaa ja lopuksi kuva rakennuksesta ulkoapäin.
 6. Valmiita töitä katsoessa kirjoittakaa ylös asioita, jotka video tuo esille ammatista.
 7. Näyttäkää videot myös muille luokille.

 

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu