Fysiikka

Tehtävät

1. Fysikaalinen koe videolle (6.–9.lk)
2. Time-lapse -video (3.–9.lk)
3. Slow motion -video (1.–9.lk)
4. Valon ominaisuuksia (1.–9.lk)


1. Fysikaalinen koe videolle

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 6.–9.lk

Kuvatkaa fysiikan koe ja selostakaa se samalla kameralle.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pienryhmä valitsee jonkin fysiikaalisen kokeen dokumentoitavaksi.
 2. Ryhmä käsikirjoittaa lyhyesti
  •   työvaiheet
  •   selostus mitä tapahtuu
 3. Ryhmä valitsee keskuudestaan kokeen suorittavat henkilöt, kuvaajan ja selostajan.
 4. Selostaja kertoo kokeen aikana mitä tapahtuu.
 5. Video voidaan kuvata useissa otoksissa. Jos esimerkiksi jokin työvaihe kestää pitkään, sitä voidaan tiivistää näyttämällä videossa siitä vain osa. Jos koe on lyhyt, niin kannattaa kuvata video yhdellä otoksella.
 6. Valmis elokuva näytetään luokalle.

2. Time-lapse -video

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite ja/tai ohjelma, missä time-lapse -toiminto (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta

Kuvatkaa auringon, kuun, tähtitaivaan tai pilvien liikettä time-lapse -videona, jolloin hitaasti tapahtuvaa liikettä voidaan tarkastella todellista aikaa nopeammin. Auringon kiertorataa voidaan kuvata vaikka kerran kuussa yhtenä päivänä samasta kohdasta. Tällöin sarja videoita havainnollistaa sitä, miten aurinko näyttäytyy esimerkiksi talvikuukausina ja millaista kehitystä siinä tapahtuu eri kuukausien aikana.

Työvaiheet:

 1. Valitkaa sopiva kuvauskohde, missä tapahtuu hidasta liikettä. Tällainen voi olla esimerkiksi auringon ja kuun kiertorata tai pilvien ja tähtitaivaan liike.
 2. Asettakaa kamera tai tablet-tietokone (kuten iPad) kuvaamaan kohdetta.
 3. Kamerassa täytyy olla ns. intervallikuvaus, joka ottaa yhden kuvan tietyin väliajoin. iPadiin tai muuhun tablet-laitteeseen voidaan asentaa maksuton time-lapse -sovellus (tai animaatio-ohjelma, joka sisältää kyseisen ominaisuuden).
 4. Käynnistäkää kuvaus. Jatkakaa kuvausta koko kokeen ajan. Kuvauspiste kannattaa asettaa sellaiseen tilaan, missä kuvauslaite voi kuvata kohdetta rauhassa pidemmän ajan.
 5. Valmis video katsotaan luokassa ja video analysoidaan.

Sanastoa:

Time-lapse
Time-lapse kuvaus tarkoittaa ajastettua kuvausta, missä kohteesta otetaan kuvia normaalia kuvausta hitaammalla nopeudella (esim. 1 kuva / 30 sekunnissa). Kun kuvattu video esitetään normaalinopeudella (25 kuvaa / sekunti), kuvattu kohde näyttää muuttuvan paljon todellista nopeammin.


3. Slow motion -video

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite ja/tai ohjelma, jossa ominaisuutena hidastus -toiminto (älylaitteen kameralla voi usein kuvata videokuvaa esim. 120 kuvaa / sekunnissa, jolloin kuvattu video näyttää todellista aikaa hitaammalta)
 • jalusta

Valitkaa jokin kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu nopeasti. Kuvatkaa koe hidastettuna tai hidastakaa sitä myöhemmin esimerkiksi editointiohjelmassa.

Työvaiheet:

 1. Valitkaa sopiva kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu nopeasti.
 2. Asettakaa kamera tai älylaite kuvaamaan koetta. Älylaitteessa on mahdollisesti hidastus-toiminto valmiina kamerasovelluksessa.
 3. Käynnistäkää kuvaus. Jatkakaa kuvausta koko kokeen ajan.
 4. Jos kuvauslaitteessa ei ole hidastustoimintoa, niin kuvamateriaali voidaan hidastaa videoeditointiohjelmassa.

4. Valon ominaisuuksia

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Tutustukaa valon ominaisuuksiin kuvaamalla, miten eri kohteet ilmenevät eri ympäristöissä ja erilaisilla pinnoilla.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite

Työvaiheet:

 1. Etsikää ja tallentakaa valohavaintoja lähiympäristöstänne.
 2. Kuvatkaa kohteita, joissa valo heijastuu, imeytyy tai menee kohteen läpi.
 3. Katselun yhteydessä tarkastelkaa, miten eri kohteet ja valohavainnot ilmenevät eri ympäristöissä, pinnoilla ja tekstuureissa.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu