Yhteiskuntaoppi

Tehtävät

1. Vaalimainos (3.–9.lk)
2. Hieno vai hirveä koulu? (1.–6.lk)
3. Lapsen oikeudet (3.–9.lk)
4. Liikennevideo (6.–9.lk)
5. Videomielipidekirjoitus (5.–9.lk)


1. Vaalimainos

Aika: 4 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Suunnitelkaa ja kuvatkaa oma vaalimainos kuvitteellisia koulun vaaleja varten.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pienryhmästä valitaan henkilö, jolle tehdään vaalimainos
 2. Ryhmä miettii käsikirjoituksen: mitä videolla halutaan sanoa ja mikä on videon kohderyhmä? Videossa voidaan esitellä epäkohtia ja niihin ratkaisuja, vaalilupauksia ja vaalislogan sekä paljon muuta. Voitte etsiä ryhmän kanssa netistä erilaisia vaalimainoksia ja tutkia, mitkä elementtejä ne sisältävät. Miten esim. vedotaan katsojan tunteisiin?
 3. Kuvatkaa video.
 4. Tarvittaessa video editoidaan, jolloin siihen voidaan lisätä tekstiä ja musiikkia.
 5. Näyttäkää valmiit vaalivideot luokassa ja järjestäkää äänestys niiden pohjalta. Voitte myös näyttää videot muissa luokissa ja pyytää oppilaita äänestämään.
 6. Eniten ääniä saaneen ehdokkaan vaalimainos katsotaan uudestaan ja pohditaan, mikä videossa vetosi äänestäjiin.

2. Hieno vai hirveä koulu?

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

Tehkää video, jossa esittelette oman koulunne joko otsikolla “Hieno koulu” tai “Hirveä koulu”. Esitelkää paikat kouluun saapuvan vieraan näkökulmasta. Videon pituus noin 2 minuuttia.

 1. Mieti ryhmäsi kanssa, kummasta näkökulmasta haluatte esitellä koulunne.
 2. Lähtekää tutkimusretkelle etsimään sopivia yksityiskohtia. Mitä pitäisi kuvata, että koulu näyttäisi hienolta tai hirveältä?
 3. Tehkää käsikirjoitus, johon listaatte jokaisen yksityiskohdan, jonka haluatte kuvata. Tehkää lista siinä järjestyksessä kuin ne kuvataan. Yksityiskohtien lomaan voitte suunnitella reaktiokuvia, joissa näytetään miten käytävällä kulkeva vieras reagoi näkemäänsä. Voisiko video alkaa kohtauksella, jossa vieras saapuu kouluun?
 4. Videot kannattaa kuvata yksi pienryhmä kerrallaan, ettei käytäville tule ruuhkaa.
 5. Kun katsotte videoita, pohtikaa, mikä niissä on faktaa ja mikä fiktiota.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.


3. Lapsen oikeudet

Aika: 4 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Tee video lapsen oikeuksien sopimuksesta. Mitkä ovat lapsen perusihmisoikeudet? Keksitkö jonkin uuden ja tärkeän perusoikeuden?

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Valitse yksi alla olevista neljästä lapsen oikeuksien artiklan sisällöstä videon aiheeksi
  •   syrjimättömyysperiaate kieltää lasten asettamisen eriarvoiseen asemaan esimerkiksi uskonnon, ihonvärin tai vammaisuuteen perustuen (artikla 2).
  •   kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (artikla 3).
  •   lapsella on oikeus kasvuun ja kehitykseen (artikla 6).
  •   lapsen näkemyksiä on kunnioitettava. Lapsella on tähän liittyen oikeus tulla kehitystasonsa mukaan kuulluksi (artikla 12).
 2. Suunnittele ja käsikirjoita lyhyt noin kaksi minuuttia kestävä video: kirjaa videon tapahtumat (otokset) allekkain, yhteensä 5 –7 lausetta tapahtumajärjestyksessä.
 3. Harjoittele ja kuvaa: harjoittele otos ja kuvaa se, siirry käsikirjoituksessa seuraavaan otokseen.
 4. Viimeisen otoksen jälkeen elokuva on valmis.
 5. Esitä video koko luokalle.
 6. Pohtikaa videon aiheena ollutta artiklaa.

4. Liikennevideo

Aika: 4 x 45 min
Soveltuvuus: 6.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Kuvatkaa pienryhmissä liikenneaiheisia videoita: esimerkiksi koulumatkan vaarallisin kohta, tien ylittäminen tai liikennevalot.
 2. Suunnitelkaa ja käsikirjoittakaa videot ennen kuvaamista.
 3. Kuvaus voidaan tehdä kameraleikkauksena, jolloin elokuvan voi katsoa heti. Mikäli videot editoidaan erikseen, niihin voi lisätä kertojanäänen, musiikkia ja tekstejä. Jos videot kuvataan iPadillä, ne voidaan kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan, jolloin äänten ja tekstien lisääminen onnistuu helposti.
 4. Sopiva pituus elokuvalle on kolme minuuttia.
 5. Katsokaa valmiit videot ja esittäkää ne myös muille luokille (myös alaluokille).

5. Videomielipidekirjoitus

Aika: 4 x 45 min
Soveltuvuus: 5.–9.lk

Tee videomielipidekirjoitus, jossa nostat esiin jonkun omaan kouluusi liittyvän ongelman, ja esität siihen ratkaisun.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte koulussanne muuttaa. Hyvä aloituslause on ”Jos minä saisin päättää…”
 2. Jakaudutaan ryhmiin. Etsikää ryhmissä ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia.
 3. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää käsikirjoituskortteja (PDF).
 4. Kuvatkaa kohtaukset kameralle ilman editointia.
 5. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!
 6. Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa niistä. Kutsukaa myös koulun rehtori mukaan.
 7. Päättäkää jokaisen videon jälkeen, mitä ongelmalle tehdään.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu