Kuvataide

Tehtävät

Kuvataidetunneille soveltuvat tutkittaviksi Elokuvakerronnan aakkoset -työpaja. Vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa myös seuraavat tehtävät:

1. Värit (0.–3.lk)
2. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu (3.–9.lk)
3. Montaasi: 1+1 > 2 (4.–9.lk)
4. Reaktiokuva (4.–9.lk)
5. Kolmen kuvan elokuva (3.–9.lk)


1. Värit

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 0.–3.lk

Tutki videokameralla ympäristöä ja siinä esiintyviä värejä. Tehtävän tavoitteena on havainnoida ympäristöä sekä miettiä, millaisia asioita eri värit viestivät ympäristössä ja kuvallisessa viestinnässä.

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Jokainen pienryhmä valitsee itselleen yhden värin.
 2. Etsi ympäristöstä esineitä ja asioita, joissa on ryhmäsi valitsema väri.
 3. Tallenna kohteet videokameralla tai muulla kuvauslaitteella näin:
  • etsi kuvattava kohde
  • aloita tallennus
  • kuvaa kohdetta lähikuvassa noin viisi sekuntia (laske hitaasti viiteen)
  • etäännytä kamera kohteesta niin, että koko kohde ja ympäristö, missä kohde on, tulevat näkyviin
  • keskeytä tallennus
  • anna kamera seuraavalle ryhmässä
  • etsi uusi kohde
  Jokainen ryhmässä kuvaa 2–4 kohdetta.
 4. Kuvat toimivat myös kuva-arvoituksina: Katselun yhteydessä opettaja voi pysäyttää kuvan, kun kuvassa on lähikuva kohteesta. Oppilaat voivat arvailla, mikä kohde on kyseessä. Jos kohdetta ei tiedetä, opettaja voi antaa lisävihjeitä käynnistämällä videon toiston ja paljastamalla lisää kohteesta. Lopulta kun kamera etääntyy riittävästi kohteesta, se paljastuu kokonaan.
 5. Pohtikaa, miksi kohde on juuri sen värinen kuin se on? Voisiko se olla jonkin muun värinen? Mitä väri viestii? Mitä eri värit viestivät?

2. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Millaista arkkitehtuuria, rakennuksia ja muotoilua lähiympäristöstänne löytyy? Valmista parityönä video, missä tutkitte ja hahmotatte lähiympäristöänne videokameran avulla. Millaisia tiloja, kerrostumia ja toimintoja löydätte ympäristöstä? Kohteet voivat olla kutsuvia ja toimintaan houkuttelevia tai luotaan työntäviä ja torjuvia, rumia tai kauniita.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Mieti parisi kanssa, millaisia kohteita lähiympäristöstäsi löytyy arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyen.
 2. Lähtekää ulos kuvaamaan. Kuvatkaa kohteet ja samalla selostakaa (henkilön ei tarvitse näkyä kuvassa), mikä kuvassa oleva kohde on.
 3. Kuvatkaa maksimissaan kymmenen kohdetta. Kuvatun materiaalin kokonaiskesto on maksimissaan kaksi minuuttia.
 4. Näyttäkää luokassa kuvattu materiaali toiselle parille.
 5. Pohtikaa, miten kohteen muotoilu vaikuttaa sen kauneuteen tai mahdollisesti käytettävyyteen?

3. Montaasi: 1+1 > 2

Aika: 30 min
Soveltuvuus: 4.–9.lk

Montaasin avulla elokuvantekijä pystyi luomaan uusia merkityksiä, jotka olivat enemmän kuin osiensa summa. Montaasi-termillä voidaan tarkoittaa yleisesti elokuvaleikkausta. Sen avulla tapahtumaketju elokuvassa esitetään elokuvalliselta kestoltaan todellista aikaa lyhyemmässä muodossa.

Laitteisto:

 • still-kuvia tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • tietokone tai tablet (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Kuvaa digikameralla, kännykällä tai tablet-laitteella (esim. iPad) kaksi still-kuvaa, jotka perättäin esitettynä muodostavat uuden merkityksen (1 + 1 > 2). Esimerkiksi ”silmä” + ”vesi” = ”itkeä” tai ”suu” + ”lintu” = ”laulaa”
 2. Vie kuvat tekstinkäsittely- tai PowerPoint-ohjelmaan niin, että yksi kuva on yhdellä sivulla. Voit viedä kuvat myös videoeditointiohjelman aikajanalle tai kuvata ne esim. iPadillä suoraan iMovie-ohjelmaan. Kuvat voi esittää perättäin myös suoraan kameralta, johon ne on tallennettu.
 3. Tehtävä voidaan suorittaa yksin tai pienryhmässä.
 4. Katselun yhdeyssä muut ryhmät yrittävät arvata kuvien luoman uuden merkityksen.

4. Montaasi: Reaktiokuva

Aika: 45 min
Soveltuvuus: 4.–9.lk

Montaasin avulla elokuvantekijä pystyi luomaan uusia merkityksiä, jotka olivat enemmän kuin osiensa summa. Montaasi-termillä voidaan tarkoittaa yleisesti elokuvaleikkausta. Sen avulla tapahtumaketju elokuvassa esitetään elokuvalliselta kestoltaan todellista aikaa lyhyemmässä muodossa. Tehtävä voidaan suorittaa yksin tai pienryhmässä.

Laitteisto:

 • still-kuvia tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • tietokone tai tablet

Työvaiheet:

 1. Kuvaa digikameralla, kännykällä tai tablet-laitteella (esim. iPad) kaksi kolmen still-kuvan sarjaa. Käytä molemmissa kuvasarjoissa samaa kasvo- ja reaktiokuvaa.
  Kuva 1 : henkilön neutraalit kasvot (puolilähikuva tai lähikuva)
  Kuva 2: esittää kohdetta, jota henkilö katsoo (ns. näkökulmaotos)
  Kuva 3: kuva henkilön kasvoista toimii reaktiokuvana keskimmäiselle kuvalle
 2. Kuvaa kaksi erilaista näkökulmaotosta eli kohdetta:
  Kuvasarja 1: kasvokuva 1 + näkökulmaotos 1 + reaktiokuva 1
  Kuvasarja 2: kasvokuva 1 + näkökulmaotos 2 + reaktiokuva 1
 3. Vie kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan tai PowerPoint-ohjelmaan niin, että yksi kuva on yhdellä sivulla. Voit myös lisätä kuvat videoeditointiohjelman aikajanalle tai kuvata ne esim. iPadillä suoraan iMovie-ohjelmaan.
 4. Katselun yhteydessä keskustellaan kuvien muodostamista merkityksistä.

5. Kolmen kuvan elokuva

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen, mutta suositeltava)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Kuvataan kolmen kuvan elokuva, jossa on sekä ajallinen, että tilallinen jatkuvuus. Perehdy elokuvaleikkauksen keksimiseen lukemalla siitä Aikamatka elokuvaan -oppaasta (PDF) tai etsimällä tietoa internetistä. Mitä tarkoittaa leikkaus? Mitä tarkoittaa otos? Mitä tarkoittaa kohtaus? Mikä on jatkuvuus? Mitä ovat elokuvaleikkauksen tehtävät? Mikä on lähikuvan tehtävä tai tehtävät? Miten elokuvaleikkauksen keksiminen vaikutti elokuvakerrontaan ja elokuvan tulevaisuuteen? Löydätkö jotain muuta kiinnostavaa tietoa aiheesta?

Valmistaudu kertomaan keräämäsi tiedot muille ryhmille.

Tee lisäksi oma lyhytelokuva alla olevan ohjeen mukaan ja näytä se muille ryhmille.

Kuvataan kohtaus, jossa yksi tapahtuma esitetään yhdessä tilassa kolmella otoksella muodossa: 1. otos: yleiskuva => 2. otos: lähikuva => 3. otos: yleiskuva.

Työvaiheet:

 1. Katso YouTubesta ennen oman elokuvan tekemistä G.A. Smithin elokuva Sick Kitten (1903).
 2. Suunnittele yksinkertainen tilanne kuvattavaksi tai kuvaa jokin todellinen tilanne.
 3. Aseta videokamera tai muu tallennusväline (esim. iPad) jalustalle, jos mahdollista.
 4. Valitse kuvakooksi yleiskuva tai kokokuva ja kuvakulmaksi neutraali silmäntaso. Kameraa ei saa liikuttaa kuvaamisen aikana.
 5. Tallenna tapahtumaa noin 15–20 sekuntia.
 6. Pysäytä tallennus ja siirrä kameraa lähemmäksi kohdetta. Rajaa kohde poimimalla lähikuvaan jokin asia tilanteesta.
 7. Käynnistä tallennus uudelleen ja kuvaa noin 10 sekuntia.
 8. Pysäytä tallennus ja siirrä kamera alkuperäiseen paikkaan. Käynnistä tallennus ja kuvaa 15–20 sekuntia, jolloin elokuvan kokonaiskesto on noin 45 sekuntia.
 9. Elokuvat voi tehdä 1900-luvun alun hengessä poistamalla äänet editointiohjelmassa ja tekemällä kuvasta musta-valkoisen. Värit voi poistaa joko editointiohjelmassa tai katseluvaiheessa säätämällä television tai videotykin värejä.
 10. Katsokaa kohtaus ryhmässä. Elokuvien katselun taustalla voidaan kuunnella musiikkia – mieluiten instrumentaalimusiikkia. Elokuviin voi soittaa myös livesäestyksen, jos luokassa on esimerkiksi piano.

 

 

 

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu