Sinnesfilm

Längd: 2 x 45 min
Målgrupp: årskurs 1–9
Utrustning:

 • en enhet som möjliggör videoinspelning (t.ex. pekplatta, mobil eller videokamera)
 • ett stativ (icke obligatorisk)
 • ett redigeringsprogram (icke obligatorisk)

Innehåll:

Iaktta omgivningen med olika sinnen och filma en video utgående från dessa sinnesförnimmelser. Denna uppgift lämpar sig för grundskola samt till förberedande undervisning. Videor filmas i smågrupper, ca 3-5 elever per grupp.


Anvisningar:

1. Anvisningar, gruppindelning och val av sinnesförnimmelse (ca 15 min)

 • Eleverna delas in i smågrupper.
 • Varje grupp väljer ett eget ämne ur listan med sinnesförnimmelser (se nedan) eller kommer på ett eget ämne som man förnimmer med ett sinne. Dock kan läraren också välja ett gemensamt tema innan lektionen, t.ex. ”hösttecken i naturen”.
 • Eleverna utmanas att förnimma sin närmiljö med olika sinnen; med syn-, hörsel-, känsel- och luktsinnet.

2. Inspelning av sinnesförnimmelser (30 min)

 • Alla grupper filmar ca 15–20 förnimmelser beroende på gruppernas storlek. En video skall inte vara mer än två minuter lång. Ifall videon redigeras, kan man tillägga musik. Detta rekommenderas inte om ljudet har en central roll i tagningen. Om man redigerar videon, kan man passa på att förkorta tagningarna, så att berättandet blir intensivare.
 • Eleverna filmar sina sinnesförnimmelser med videokamera, pekplatta eller smartmobil. Ifall man väljer att använda en smart enhet, går det att filma direkt på tidslinjen i redigeringsprogrammet (t.ex. iMovie).

Läraren ger följande anvisningar gällande teknik:

 • Placera kameran så nära motivet som möjligt. Om bilden ser suddig ut, försök fokusera genom att röra vid pekplattans skärm, reglera videokamerans fokusering eller för kameran lite bakåt.
 • Starta inspelningen. Spela in ca fem sekunder. För kameran långsamt bort från motivet. När hela motivet syns, avsluta inspelningen.
 • Hitta en ny förnimmelse och gör på samma sätt.

3. Filmvisning och diskussion (30–45min)

 • När alla är färdiga med filmandet, ordnar läraren en filmvisning. Läraren leder en diskussion om elevernas sinnesförnimmelser.

Sinnesförnimmelser:

Välj ett av nedanstående teman till varje grupp. Läraren kan välja ett gemensamt tema för hela klassen, eller så kan grupperna själva välja. Försök tillsammans komma på ytterligare sinnesförnimmelser!

1. Luktsinne:

 • Filma olika motiv som luktar eller doftar.
 • Filma illaluktande motiv.
 • Filma motiv som doftar gott.

Vid filmvisningen resonerar eleverna sig fram till vilket motiv det handlar om och vad det doftar eller luktar.

2. Hörsel

 • Filma olika motiv med något ljud.
 • Filma motiv med ett starkt ljud.
 • Filma motiv med ett obehagligt ljud.
 • Filma motiv med ett behagligt ljud.

Filmerna kan först visas till eleverna utan ljud så att de själva kan fundera på vilket motiv det handlar om och hurdant ljud det har.

3. Känselsinne

 • Filma motiv som tilltalar känselsinnet.
 • Filma motiv som känns obehaliga; orsakar smärta eller irritation.
 • Filma motiv som kittlar.
 • Filma motiv som känns kalla eller varma.

Vid filmvisningen resonerar eleverna sig fram till vilket motiv det handlar om och hur det känns att röra vid det.

4. Synsinne

 • Växter: Filma olika slags växter. Hur många olika växtarter finns det på skolgården?
 • Form: Filma objekt som har en geometrisk form. Varför har dessa objekt sin specifika form? Skulle de kunna användas på samma sätt om formen skulle vara annorlunda?
 • Bokstäver: Filma olika motiv vars namn börjar med samma bokstav.
 • Färger: Filma olika motiv som har samma färg. Vad signalerar olika färger?
 • Årstider: Filma årstidstecken (vår-, sommar-, höst och vintertecken) i närmiljön. Diskutera tillsammans vilka tecken som är typiska för olika årstider.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu