Kemia

Tehtävät

1.  Kemiallinen koe videolle (6.–9.lk)
2. Time-lapse -video (3.–9.lk)
3. Slow motion -video (1.–9.lk)


1. Kemiallinen koe videolle

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 6.–9.lk

Kuvatkaa kemian koe ja selostakaa se samalla kameralle.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pienryhmä valitsee jonkin kemiallisen kokeen dokumentoitavaksi.
 2. Ryhmä käsikirjoittaa lyhyesti, mitä videolla nähdään ja selostuksen siitä, mitä kokeessa tapahtuu.
 3. Ryhmä valitsee keskuudestaan kokeen suorittavat henkilöt, kuvaajan, selostajan
 4. Selostaja kertoo kokeen aikana mitä tapahtuu
 5. Video voidaan kuvata useissa otoksissa. Jos esimerkiksi jokin työvaihe kestää pitkään, sitä voidaan tiivistää näyttämällä videossa siitä vain osa. Jos koe on lyhyt, niin kannattaa kuvata video yhdellä otoksella
 6. Valmis elokuva näytetään luokalle.

2. Time-lapse -video

Aika: 45 min–24h
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite ja/tai ohjelma, missä time-lapse -toiminto (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta

Valitkaa jokin kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu hitaasti. Esimerkiksi metallin korroosio, missä koeasetelmaa voidaan tarkastella vaikkapa 12 tunnin ajan. Kuvatkaa koe time-lapse -videona, jolloin kokonaisuutta voidaan tarkastella nopeutettuna.

Työvaiheet:

 1. Valitkaa sopiva kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu hitaasti pitkän ajan kuluessa.
 2. Asettakaa kamera tai älylaite kuvaamaan koetta.
 3. Kamerassa täytyy olla ns. intervallikuvaus, joka ottaa yhden kuvan tietyin väliajoin. Älylaitteeseen voidaan asentaa maksuton time-lapse -sovellus (tai animaatio-ohjelma, joka sisältää kyseisen ominaisuuden).
 4. Käynnistäkää kuvaus. Jatkakaa kuvausta koko kokeen ajan. Koe kannattaa asettaa sellaiseen tilaan, missä sitä voidaan kuvata rauhassa pidemmän ajan. Valon määrä olisi videon onnistumisen kannalta hyvä pysyä saman koko kuvaamisen ajan.
 5. Valmis video katsotaan luokassa ja kemiallinen koe analysoidaan.

Sanastoa:

Time-lapse
Time-lapse -kuvaus tarkoittaa ajastettua kuvausta, jossa kohteesta otetaan kuvia normaalia kuvausta hitaammalla nopeudella (esim. 1 kuva / 30 sekunnissa). Kun kuvattu video esitetään normaalinopeudella (25 kuvaa / sekunti), kuvattu kohde näyttää muuttuvan paljon todellista nopeammin.


3. Slow motion -video

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite ja/tai ohjelma, jossa ominaisuutena hidastus -toiminto (älylaitteen kameralla voi usein kuvata videokuvaa esim. 120 kuvaa / sekunnissa, jolloin kuvattu video näyttää todellista aikaa hitaammalta)
 • jalusta

Valitkaa jokin kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu nopeasti. Kuvatkaa koe hidastettuna tai hidastakaa sitä myöhemmin esimerkiksi editointiohjelmassa.

Työvaiheet:

 1. Valitkaa sopiva kemiallinen koe, missä reaktio tapahtuu nopeasti
 2. Asettakaa kamera tai älylaite kuvaamaan koetta. Älylaitteessa on mahdollisesti hidastus-toiminto valmiina kamerasovelluksessa.
 3. Käynnistäkää kuvaus. Jatkakaa kuvausta koko kokeen ajan
 4. Jos kuvauslaitteessa ei ole hidastustoimintoa, niin kuvamateriaali voidaan hidastaa videoeditointiohjelmassa
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu