Tietosuojaseloste

Tarkenne: Koulujen elokuvaviikko, www.elokuvaviikko.fi
Päivämäärä 10.5.2021

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Koulujen elokuvaviikko on elokuvan teemaviikko ja pedagoginen oppimisympäristö verkossa. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin rahoittama hanke. Elokuvaviikon koordinaatiosta vastaa Kulttuuritalo Valveella toimiva Valveen elokuvakoulu. Elokuvaviikko kerää henkilötietoja hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi kurssien ja kilpailujen järjestäminen sekä materiaalien tai tiedotteiden lähettäminen. Tietoja kerätään myös selvitettäessä esimerkiksi elokuvien katsojatietoja.

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Rekisteröity antaa suostumuksensa kirjaamiensa henkilötietojen käsittelyyn täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilötietoihin on pääsy elokuvaviikko.fi -sivuston ylläpitäjillä.

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Ei käsittelyä toimenksiantosopimuksella.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

ks. Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustaja

Tiia Hyvälä, koordinaattori, Valveen elokuvakoulu

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

tommi.nevala(at)ouka.fi, Puh. 044 703 7547, PL 42 90015 Oulun kaupunki

Tietosuojavastaava

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
PL 17, 90015 Oulun kaupunki siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista voidaan kerätä: Nimi, ikä, koulun nimi, luokka-aste, elokuvaan liittyvät kiinnostuksen kohteet, huoltajan nimi, huoltajan sähköpostiosoite, huoltajan puhelinnumero, huoltajan suostumus kurssilla valmistuneen elokuvan julkiseen esittämiseen, huoltajan suostumus kurssilla kuvattujen valokuvien tai videoiden julkiseen esittämiseen, opettajan nimi, opettajan sähköpostiosoite, opettajana puhelinnumero, opettajan (koulun) postiosoite.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti, pääsääntöisesti viisi vuotta. Julkaisuluvat säilytetään pysyvästi. Tiedot poistetaan, kun yllä mainittu aika on umpeutunut tai erikseen rekisteröidyn pyynnöstä.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä itseltään. Tiedot kerätään WordPress-pohjaisen sivuston WPForms-nimisellä lisäosalla. elokuvaviikko.fi -sivusto kerää myös käyttäjiltä evästetietoja, käytössämme on Google Analytics -lisäosa.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Tietoja voidaan siirtää tapauskohtaisesti Koulujen elokuvaviikon yhteistyökumppaneille kurssin järjestämistä varten. Yhteistyökumppaneita voivat olla mm: KAVI, IhmeFilmi ry, Koulukino ry, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, kuntien kulttuuri-, kirjasto-, ja nuorisopalvelut, elokuvafestivaalit sekä elokuvakeskukset.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

  • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo PL 71 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite:
Kansankatu 55 A

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja Oulun kaupungin tietosuojasta löydät täältä: www.ouka.fi/oulu/verkkoasiointi/tietosuoja-ja-rekisteriselosteet-kulttuuri-ja-vapaa-aika

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu