Biologia, ympäristö- ja luonnontieto

Tehtävät

1. Kasvi- ja marjaoppia (1.–9.lk)
2. Eläinhavaintoja (0.–9.lk)
3. Puuesitelmä (3.–9.lk)
4. Ympäristöuutiset (3.–9.lk)
5. Lemmikkieläin (0.–9.lk)
6. Videomielipidekirjoitus (5.–9.lk)


1. Kasvi- ja marjaoppia

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Opettele tunnistamaan kasveja ja marjoja videokameran avulla.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Etsi ympäristöstä kasveja tai marjoja.
 2. Tallenna kohteet videokameralla tai muulla tallennuslaitteella.
 3. Jokainen kuvattava kohde esitetään ensin lähikuvassa noin viiden sekunnin ajan. Kun kohdetta kuvataan lähikuvassa, laske hitaasti viiteen.
 4. Tämän jälkeen kameraa etäännytetään kohteesta, kunnes kohde ja ympäristö, missä kohde on näkyvät kokonaan.
 5. Anna kamera seuraavalle ryhmässäsi ja etsi itse uusi kohde. Jokainen ryhmässä kuvaa 2-4 kohdetta.
 6. Kuvat toimivat myös kuva- arvoituksina: Katselun yhteydessä opettaja voi pysäyttää kuvan, kun kuvassa on lähikuva kohteesta. Oppilaat voivat arvailla, mikä kasvi tai marja on kyseessä. Jos kohdetta ei tiedetä, opettaja voi antaa lisävihjeitä käynnistämällä videon toiston ja paljastamalla lisää kohteesta. Lopulta kun kamera etääntyy riittävästi kohteesta, se paljastuu kokonaan.

2. Eläinhavaintoja

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 0.–9.lk

Etsikää lähimetsästä merkkejä eläimistä: jälkiä, jätöksiä, polku- ja, pesiä – ehkä itse eläimiäkin. Kuvatkaa havainnot videokameralla.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Lähtekää luokan kanssa metsään.
 2. Ottakaa mukaan videokamerat tai muut videota tallentavat laitteet jokaiselle ryhmälle.
 3. Etsikää vastauksia kysymyksiin: Millaisia eläimiä lähimetsissä elää? Miltä ne näyttävät? Missä ne asuvat? Millaisia jälkiä ne jättävät metsään?
 4. Yksi ryhmän jäsenistä toimii kuvaajana ja muut tarkkailijoina, joiden tehtävänä on etsiä kuvattavia jälkiä eläimistä. Kun yksi kohde on kuvattu, vaihdetaan kuvaajaa.
 5. Jokainen havainto selostetaan kameralle ääneen.
 6. Luokassa videot katsotaan ensin ilman ääntä. Oppilaiden tehtävänä on tunnistaa eläimet havainnoista. Jos halutaan, voidaan kilpailla: oikeasta arvauksesta saa pisteen sekä kuvaajaryhmä että arvaaja

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.


3. Puuesitelmä

Aika: 3 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Tee parisi kanssa lyhyt video, jossa esittelette jonkun lähiympäristönne puun.
Ryhmäkoko: parityö

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Valitse parin kanssa puu, jonka haluatte esitellä.
 2. Etsikää tietoa kirjoista, netistä ja luonnosta – etsikää myös oikea puu!
 3. Tehkää käsikirjoitus: kaikkea ei tarvitse kertoa, vaan näyttäkää! Miltä puun lehdet näyttävät? Miten sen oksat taipuvat? Miltä pihlajanmarjat maistuvat? Voiko puuhun kiivetä? Millaisessa ympäristössä puu kasvaa?
 4. Lähtekää ulos kuvaamaan. Yksinkertaisin tapa toteuttaa video on kuvata puuta ja samalla selostaa siihen liittyviä faktoja.
 5. Kun katsotte toisten tekemiä videoita, paljastuu sellaisiakin asioita, joita ei ole suunniteltu.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.


4. Ympäristöuutiset

Aika: 2 x 45min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Tehkää lyhyt – noin 2 minuuttia kestävä – uutislähetys tai uutisjuttu, joka käsittelee lähiympäristöä ja luontoa.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Valitkaa uutisen aihe. Se voi olla ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvä asia tai epäkohta. Millainen uutinen siitä syntyisi?
 2. Tehkää käsikirjoitus, joka noudattaa uutisjutun rakennetta:
  – uutisankkuri pohjustaa uutisen “studiosta”
  – kenttäreportteri haastattelee ja seuraa tapahtumia kentällä
  – lopuksi uutisankkuri päättää lähetyksen.
 3. Sopikaa työnjaosta: kuka kuvaa ja ketkä näyttelevät?
 4. Jotta esiintyjät osaisivat ilmaista asiansa kameran edessä, kannattaa harjoitella ennen kuvaamista.
 5. Käyttäkää erillistä haastattelumikrofonia tai puhukaa lähellä kameraa. Kiinnittäkää huomiota, ettei ympärillä ole kylmäkaappeja, ilmastointia tai muita häiritseviä äänilähteitä. Niiden ääni voi korostua yllättävän paljon lopullisessa tuotoksessa.

5. Lemmikkieläin

Aika: 2 x 45min
Soveltuvuus: 0.–9.lk

Esitelkää videon avulla oma lemmikkieläimenne muille. Eläintä ei tarvitse tuoda luokkaan, eikä esimerkiksi hevonen sinne mahtuisikaan!

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Kotitehtäväsi on kuvata lyhyt esittelyvideo omasta lemmikkieläimestäsi.
 2. Toteutustapa on vapaa: voit mennä hevosen kanssa ratsastamaan, koirasi voi näyttää temppuja tai akvaariossasi voi tapahtua jännittävä syvänmerenseikkailu.
 3. Jos sinulla ei ole lemmikkieläintä, voit tehdä videon yhdessä kaverisi kanssa.
 4. Videon maksimipituus on noin kaksi minuuttia.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.


6. Videomielipidekirjoitus

Aika: 4 x 45min
Soveltuvuus: 5.–9.lk

Tehkää videomielipidekirjoitus, jossa tarkastellaan mikä ympäristönsuojeluun liittyvä epäkohta omassa lähiympäristössänne kaipaisi korjaamista. Videon tehtävänä on valistaa asiasta ja kannustaa epäkohdan korjaamiseen.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte lähiympäristössänne muuttaa luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyen. Hyvä aloituslause on ”Jos minä saisin päättää…”
 2. Jakaudutaan ryhmiin. Etsikää ryhmissä ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia.
 3. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää käsikirjoituskortteja (PDF).
 4. Kuvatkaa kohtaukset kameralle ilman editointia.
 5. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!
 6. Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa niistä. Kutsukaa myös koulun rehtori mukaan.
 7. Päättäkää jokaisen videon jälkeen, mitä ongelmalle tehdään.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu