Historia

Tehtävät

1. Tutustu koulusi historiaan (3.–9.lk)
2. Historiauutiset (3.–9.lk)
3. Aikakaudet (3.–7.lk)


1. Tutustu koulusi historiaan

Aika: 4 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Ota selvää koulusi historiasta ja tee aiheesta lyhyt video.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Ota selvää kuka koulusi aikuisista tietää koulun historiasta ja haastattele häntä.
 2.  Mieti valmiiksi viisi kysymystä koulusta ja sen menneisyydestä.
 3. Kuvaa haastattelu kameralla. Jos käytössä ei ole haastattelumikrofonia, kuvaaminen täytyy tehdä haastateltavan läheltä ja kohti haastateltavaa.
 4. Käytä rekvisiittana ja – jos videot on mahdollista editoida – kuvituskuvana koulun historiaan liittyvää esineistöä, jos sellaista löytyy.
 5. Jos videot editoidaan, vie kuvattu materiaali editointiohjelmaan. iPadillä voi kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan, missä editointi sujuu helposti. Tiivistä video maksimissaan kaksiminuuttiseksi. Voit tutustua editointiin katsomalla ohjevideon iMoviella editointiin. 
 6. Lisää kuvaamaasi kuvituskuvaa sopiviin kohtiin. Nyt video ei ole pelkkää ”puhuvaa päätä”.

2. Historiauutiset

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–9.lk

Tee pienryhmässä lyhyt noin 2 minuuttia kestävä uutislähetys tai uutisjuttu, joka käsittelee jotain historian oppitunnilla opetettavaa aihetta, tapahtumaa tai henkilöä.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Valitkaa ryhmässä uutisen aihe. Se voi olla esimerkiksi jokin historian tapahtuma. Millainen uutinen siitä syntyisi? Miettikää uutiskärki, eli uutisen tärkein asia.
 2. Tehkää käsikirjoitus, joka noudattaa uutisjutun rakennetta:
  – uutisankkuri pohjustaa uutisen “studiosta”
  – kenttäreportteri haastattelee ja seuraa tapahtumia kentällä
  – lopuksi uutisankkuri päättää lähetyksen
 3. Sopikaa työnjaosta: kuka kuvaa ja ketkä näyttelevät?
 4. Jotta esiintyjät osaisivat ilmaista asiansa kameran edessä, kannattaa harjoitella ennen kuvaamista.
 5. Käyttäkää erillistä haastattelumikrofonia tai puhukaa lähellä kameraa. Kiinnittäkää huomiota, ettei ympärillä ole kylmäkaappeja, ilmastointia tai muita häiritseviä äänilähteitä. Niiden ääni voi korostua yllättävän paljon lopullisessa tuotoksessa.
 6. Tarvittaessa editoikaa uutiset. Leikatkaa kuvattu materiaali editointisovelluksella siten, että se sisältää tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat kohdat ymmärrettävässä järjestyksessä. Kaikkia kysymyksiä ja vastauksia ei siis tarvitse näyttää katsojille; päättäkää, mikä on olennaista. Voit tutustua editointiin katsomalla ohjevideon iMoviella editointiin. 
 7. Katsokaa valmiit uutiset yhdessä ja keskustelkaa niistä. 

3. Aikakaudet

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 3.–7.lk

Miten eri aikakaudet näkyvät lähiympäristössäsi? Valmista parityönä video, missä tutkitte lähiympäristöänne videokameran avulla. Mitä eri aikakausien merkkejä löydätte ympäristöstä?

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Mieti parisi kanssa, mitä eri aikakausiin liittyviä kohteita lähiympäristöstänne löytyy.
 2. Lähtekää ulos kuvaamaan. Kuvatkaa kohteet ja samalla selostakaa (henkilön ei tarvitse näkyä kuvassa), mikä kuvassa oleva kohde on ja minkä ikäiseksi sen arvioitte.
 3. Kuvatkaa maksimissaan kymmenen kohdetta. Kuvatun materiaalin kokonaiskesto on maksimissaan kaksi minuuttia.
 4. Näyttäkää luokassa kuvattu materiaali toiselle parille ilman ääntä.
 5. Toinen pari yrittää arvata mikä kuvattu kohde on ja minkä ikäinen se on. Tarvittaessa kuvauksen suorittanut pari voi tarkistaa oman arvionsa kuvatusta kohteesta asettamalla äänen jälleen päälle ja katsomalla kuvatun kohteen uudestaan.
 6. Pohtikaa, millä perusteilla kohteen ikää arvioidaan?
 7. Kohteet voivat olla vanhoja tai uusia.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu