1/1 Täydellinen ihminen

Miten täydellinen ihminen kävelee? Miten hän itkee? Pelaa jalkapalloa? Syö?
Tee parisi kanssa video, jossa esitellään täydellinen ihminen.

Ryhmäkoko: parityö

Aika: 3 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

  1. Tee kuvakäsikirjoitus: piirrä paperille allekkain 5-7 kuvaruutua, joissa jokaisessa täydellinen ihminen tekee eri asiaa. Kirjoita ruutujen viereen selostusteksti kertojaa varten.
  2. Ensimmäisessä ruudussa päähenkilö on lähikuvassa ja kertojanääni sanoo: “Tässä on (esim.) Tiina, täydellinen ihminen.” Seuraavissa ruuduissa kertojanääni kertoo, mitä kuvassa tapahtuu. Esimerkiksi: “Näin täydellinen ihminen kävelee.”
  3. Valitkaa parisi kanssa, kumman käsikirjoitus toteutetaan ensin.
  4. Toinen kuvaa ja selostaa, toinen näyttelee täydellistä ihmistä.
  5. Otokset kuvataan lopullisessa esitysjärjestyksessä eli “leikataan kameralla”, jolloin video on heti kuvaamisen jälkeen valmis katsottavaksi.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.