ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO

Kielet

Tehtävät:

1. Kirjaimet ympäristössä (3.-6.lk)
2. Verbit (1.-6.lk)
3. Adjektiivi + substantiivi + verbi (3.-6.lk)

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

 

1. Kirjaimet ympäristössä

Kuvatkaa videokameralla eri kirjaimilla alkavia kohteita. Yrittäkää löytää mahdollisimman monta samalla kirjaimella alkavaa kohdetta.

Aika: 2 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Valitkaa kirjain, jonka mukaan etsitte kuvattavia kohteita ympäristöstä. Esimerkiksi a = auto, avain, askelma, aski…
 2. Kohteet voivat olla myös abstrakteja, kuten asuminen, anteeksiantaminen jne.
 3. Kuvaustekniikka:
  •   etsi kuvattava kohde
  •   aloita tallennus
  •   kuvaa kohdetta lähikuvassa noin viisi sekuntia (laske hitaasti viiteen)
  •   etäännytä kamera kohteesta niin, että koko kohde ja ympäristö, missä kohde on tulevat näkyviin
  •   keskeytä tallennus
  •   anna kamera seuraavalle ryhmässä
  •   etsi uusi kohde
 4. Kun otokset esitetään muulle luokalle, opettaja voi keskyttää toiston kun kuvattu kohde on lähikuvassa. Oppilaat voivat arvailla mikä kuvassa oleva kohde on. Opettaja voi antaa lisävihjeitä käynnistämällä toiston ja antamalla kuvan etääntyä kohteesta hieman.
 5. Voitte suorittaa tehtävän myös niin, että kirjaimista muodostuu sana. Esim. o = opettaja, v = viivotin, i = ikkuna => ovi. Muu luokka arvaa katselun yhteydessä, mikä sana on kyseessä.

 

 

2. Verbit

Kuvatkaa videokameralla erilaisia verbejä eli teonsanoja.

Aika: 1 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Etsikää kouluympäristöstä verbejä tai yhdysverbejä. Voitte myös esiintyä itse kameralle.
 2. Kuvatkaa verbit.
 3. Pienryhmä voi esittää kuvatut verbit myös toiselle ryhmälle. Kuinka monta verbiä meni oikein?
 4. Kuvatut otokset voidaan esittää myös luokalle, jolloin oppilaat kirjoittavat ylös mitä verbejä videolla näkyy. Huom! Kaikkien ryhmien läpikäyminen voi viedä tällä tavoin runsaasti aikaa. Jos on paljon ryhmiä, niin kannattaa rajoittaa verbien määrä esimerkiksi niin, että pienryhmässä kaikki kuvaavat kaksi verbiä.

 

3. Adjektiivi + substantiivi + verbi

Kuvatkaa videokameralla lauseita, joissa on adjektiivi, substantiivi ja verbi.

Aika: 1 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Keksikää lause, missä on adjektiivi, substantiivi ja verbi.
 2. Kuvatkaa lause videolle.
 3. Kuvatut lauseet voidaan esittää koko luokalle, jolloin oppilaat arvailevat, millainen lause on kyseessä.

 

Katso esimerkkivideo

(Lähde Kaikki kuvaa EDU: Opettajien suunnitelmia ja kokeilemia tehtäviä)