Lyhytelokuvatyöpaja

Valmista oma elokuvan mestariteos!

Kesto: 5 x 45 min – 6 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9. lk
Välineet:

 • Tabletti tai muu kuvauslaite per ryhmä
 • videoprojektori katselua varten

Sisältö:

Tehdään 1–3 minuutin mittaisia lyhytelokuvia noin 5 oppilaan ryhmissä. Näin lyhyen elokuvan tarinaksi riittää yksi tilanne, joka saa lopussa yllättävän käänteen. Yllättävä käänne tekee katsomisesta kiinnostavaa.

Kun tarina on lyhyt ja ytimekäs, se on myös helppoa kuvata. Kuvaamiseen käy tabletti, puhelin tai digikamera. Elokuva kuvataan kronologisesti eli tapahtumajärjestyksessä, ja lopuksi otokset katsotaan peräkkäin. Jos kuvaamiseen käytetään tablettia (esim. iPad), niin otokset voi kuvata suoraan editointiohjelmaan, jolloin ne on helppo yhdistää. Editointi ei kuitenkaan ole välttämätöntä.


Ohjeet työvaiheisiin

Lämmittely (n. 45 min)

 1. Keksitään kaikki yhdessä mitä vain tapahtumapaikkoja ja kirjoitetaan niitä näkyville n. 15 kpl
 2. Keksitään mitä vain elämäntilanteita tai tapahtumia ja kirjoitetaan niitä näkyville n. 15 kpl
 3. Lämmitellään joko
  • tekemällä lyhyitä improvisaatioita, joissa 3–4 osallistujaa vuorollaan esittää jonkun valitun tilanteen valitussa paikassa. Improvisaatioissa saa puhua. Kun tilanne ei enää etene, siihen voi lähettää uuden osallistujan (”Täältä tulee poliisi”) tai vaihtaa esiintyjät ja tilanteen.
  • keksimällä jatkotarina, jossa kukin jatkaa siitä mihin edellinen jäi, ja paikka- ja tilannelistojen sanoja käytetään apuna.

Molemmissa harjoituksissa syntyy esimerkkejä yllättävistä käänteistä.

Ideointi ja valmistelut (n. 45 min)

 1. Mietitään ryhmissä omat 1–3 minuutin mittaiset tarinat, joissa on tilanne, joka saa lopussa yllättävän käänteen. Ideoinnissa voi hyödyntää äsken keksittyjä paikkoja ja tilanteita tai keksiä uudet.
 2. Juoni kirjoitetaan paperille muutamalla ranskalaisella viivalla. Vuorosanoja ei kirjoiteta, ne saa keksiä näytellessä.
 3. Ryhmät esittelevät tarinansa opettajalle ja muille ryhmille.
 4. Sovitaan kuvauspaikat. Jos tarvitaan kotoa tuotavaa rekvisiittaa, sovitaan, mitä kukin tuo.

Tarkistetaan vielä seuraavat asiat:

 • Tarina ei ole liian pitkä. Jos on, niin sitä lyhennetään.
 • Tarinassa on yllättävä käänne lopussa. Jos ei ole, niin keksitään: mikä voisi olla yllättävämpää?

Kameran käyttö (n. 15 min)

Käydään läpi kameran käyttö: tablettia tai kameraa pidetään kaksin käsin niin, että kuva on vaaka-asennossa, ei pystyssä. Zoomia ei käytetä, vaan kuvaaja kävelee lähemmäs. Erityisesti puhekohdat tulee kuvata noin metrin päästä, jotta puhe kuuluu hyvin. Muutoin kannattaa vuorotella laajoja kuvia ja lähikuvia, koska se lisää kuvakerronnan kiinnostavuutta. Kun kuvausnäppäintä painaa, alkavat sekunnit juosta näytöllä merkiksi siitä, että kuvaus on päällä. Toisella painalluksella kuvaus loppuu. Jos kuvaat suoraan iPadin iMovie-ohjelmaan, niin muista hyväksyä jokainen video heti kuvauksen jälkeen Käytä videota -napista. Toinen vaihtoehto eli Ota uusi -nappi nimittäin poistaa juuri äsken kuvatun otoksen.

Käydään läpi komentokieli: kuvaaja sanoo “Hiljaisuus, kuvaus, olkaa hyvät” juuri ennen kuin painaa kuvausnappia. Kun kuvaaja on lopettanut kuvauksen, hän sanoo “Kiitos”.

Kuvaaminen (n. 60 min)

Ryhmät kuvaavat elokuvansa tapahtumajärjestyksessä. Kuvaaja ja näyttelijät sopivat ennen otoksen kuvaamista keskenään, mistä otos alkaa ja mihin loppuu. Kunkin otoksen voi harjoitella kerran ennen kuvaamista ja kuvata uudestaan, jos menee pieleen. Kuvausten päätteeksi voidaan suorittaa mahdollisten epäonnistuneiden otosten poistaminen.

Otosten yhdistäminen ja editointi (optio, n. 45 min)

Jos otokset on kuvattu suoraan iMovie-ohjelmaan, niin ne ovat automaattisesti katsottavissa peräkkäin. Niihin voi myös lisätä alku- ja lopputekstit ja musiikkia. Voit katsoa iMovien käyttöön ohjevideon.

Ensi-ilta (n. 30 min)

Katsotaan elokuvat ja keskustellaan. Mikä oli mukavinta elokuvanteossa? Oliko jokin vaikeaa? Mikä onnistui hyvin? Mitä tekisitte seuraavalla kerralla toisin?


Opettajalle

Vinkkejä toteutukseen:

Tutustu Seikkailuopas elokuvakerhoille -menetelmäoppaaseen (PDF), josta saa lisävinkkejä lyhytelokuvan tekemiseen.

Kun omien tarinoiden ideointi alkaa, voi opettaja ohjeistaa jättämään pois ikäryhmälle sopimattomat aiheet (kuten murhajutut alakouluikäisiltä).

Jos ryhmä ei pääse ideoinnissa eteenpäin, on hyvä edetä päätös kerrallaan. Ensin jäsenet voivat ehdottaa tapahtumapaikkoja ja valita niistä vaikka äänestämällä suosituimman. Sitten sama tapahtumille, ja lopuksi loppuratkaisuille. Tilannetta voi ohjata kysymyksillä: Ketkä siellä voisivat kohdata, oliko käänne mielestänne ennalta-arvattava vai yllättävä, jne.

Elokuvat voidaan tehdä vapaisiin aiheisiin tai elokuvan teemat voi yhdistää eri oppiaineisiin tai aiheisiin (esim. Lapsen oikeuksien sopimus).

Jos tarina rönsyilee liian pitkäksi, kannattaa miettiä, mikä on lopun yllättävä käänne. Mitkä sitä edeltävät tapahtumat on välttämätöntä näyttää katsojille käänteen ymmärtämiseksi, ja voidaanko elokuva lopettaa heti käänteen paljastuttua?

Useimmiten elokuva voidaan aloittaa suoraan tilanteesta, jossa henkilöt saapuvat tapahtumapaikalle sen sijaan, että näytettäisiin mitä he ovat tehneet sitä ennen. Matkoja ja siirtymisiä ei yleensä tarvitse näyttää.

Tableteilla kuvatut elokuvat voi katsoa luokassa esimerkiksi

 • kytkemällä tabletti videotykkiin ja kaiuttimiin sopivilla johdoilla
 • tallentamalla elokuva tabletilta pilveen (esimerkiksi Onedrive tai Wetransfer) ja avaamalla se opettajan koneella
 • laittamalla tabletti dokumenttikameran alle vuorotellen suoraan tableteilta

Elokuvat voivat myös käsitellä elokuvaviikolla katsottua elokuvaa: tehdään elokuvalle jatko-osa, kuvataan elokuvan mieleenpainuvin kohtaus tai käsitellään elokuvan teemaa omassa elokuvassa.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu