Lasten uutiset

Soveltuvuus: 0.–6. lk.
Kesto: 2 x 60 min – 2 x 90 min
Ryhmäkoko: Suositus 4–8 oppilasta per ryhmä.
Välineet:


Työpajassa tehdään ryhmätöinä noin 2 minuuttia kestäviä uutisvideoita valituista aiheista. Uutiset voivat kertoa esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista, asioista jotka ovat tekijöille tärkeitä tai joihin he haluaisivat muiden kiinnittävän huomiota tai vaikka ajankohtaisesta historian tapahtumasta.

Työpajan kestoon vaikuttaa, tekeekö otosten yhdistämisen eli editoinnin oppilaat vai aikuinen. 3.–6. luokille ohjeellinen kesto on noin 2 x 90 min, jos oppilaat tekevät yksinkertaisen editoinnin työpajassa. 0.–2. luokille ohjeellinen kesto on noin 2 x 60 min, jos kevyen editoinnin tekee aikuinen työpajan jälkeen.

Suunnittelussa voit hyödyntää Lasten uutisten suunnittelulomaketta, joka toimii kätevästi sekä uutisen käsikirjoituksena että kuvausohjeena. Lisäämällä uutisiin Lasten uutisten alku- ja lopputunnuksen saat ammattimaisen näköisen ja kuuloisen uutislähetyksen. Jos käytettävissä on vihreä kangas, niin voit kokeilla myös viherseinäkuvausta, kuten tässä esikouluryhmän uutisesimerkissä. Voit tutustua etukäteen työpajan kaikkiin materiaaleihin.

Tavoitteet

 • tutustua TV-uutisten ominaispiirteisiin ja ilmaisuun 
 • oppia valitsemaan uutisaihe tiedostaen uutiskriteerit 
 • oppia kertomaan valitusta aiheesta perustellen, uutisen muodossa 
 • oppia haastattelemaan ja kysymään tarkentavia kysymyksiä 
 • oppia videokuvaus- ja editointitaitoja 
 • harjoitella ryhmätyöskentelyä ja saada kokemus siitä, miten uutisia tehdään

Työskentelyn vaiheet:

 1. Tutustutaan TV-uutisiin ja niiden rakenteeseen. Esimerkiksi voi katsoa Valveen elokuvakoulun Lasten uutisetYLE Areenasta kello 18 uutiset tai Helsingin sanomien Lasten uutiset. Pysäyttäkää katselu välillä ja keskustelkaa uutislähetyksen rakenteesta: uutisankkurin juonto studiosta, toimittajan insertti tapahtumapaikalta (sis. toimittajan juonto, haastattelu ja kuvituskuvaa), uutisankkurin juonto studiosta. 
 2. Valitaan aiheet. Jakaudutaan ryhmiin ja päätetään ryhmien uutisaiheet joko yhdessä tai ryhmissä. Uutiset voivat käsitellä esim. ajankohtaisia tapahtumia, asioita jotka ovat tekijöille tärkeitä tai joihin he haluaisivat vaikuttaa tai historian tapahtumia. Hyvä uutisaihe täyttää ainakin yhden uutiskriteereistä: ajankohtaisuus, merkittävyys, laajuus, poikkeuksellisuus, paikallisuus ja kiinnostavuus katsojien näkökulmasta. 
 3. Tehkää käsikirjoitus, joka noudattaa uutisjutun rakennetta:
  • Uutisankkuri pohjustaa uutisen “studiosta”.
  • Toimittaja haastattelee ja seuraa tapahtumia tapahtumapaikalla.
  • Lopuksi uutisankkuri päättää lähetyksen. 
 4. Jakakaa roolit: uutisankkuri, toimittaja, haastateltava ja kuvaaja. Jos ryhmä on iso, niin esimerkiksi ankkureita voi olla kaksi, haastateltavia useita ja kuvaajaakin voi vaihtaa välillä. 
 5. Jotta esiintyjät osaisivat ilmaista asiansa kameran edessä, kannattaa harjoitella ennen kuvaamista. 
 6. Kuvatkaa uutiset. Muistakaa puhua kuuluvalla äänellä. 
 7. Editoikaa uutiset. Leikatkaa kuvattu materiaali editointisovelluksella siten, että siitä tulee noin 2 minuuttia pitkä ja se sisältää tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat kohdat ymmärrettävässä järjestyksessä. Kaikkia kysymyksiä ja vastauksia ei siis tarvitse näyttää katsojille; päättäkää, mikä on olennaista. Voit tutustua editointiin katsomalla ohjevideon iMoviella editointiin. 
 8. Katsotaan valmiit uutiset yhdessä ja keskustellaan niistä. 
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu