Tunnetaitotyöpaja

Tulkitse ja tunnista

Kesto: 2–4 x 45 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk
Välineet:

Sisältö:

Kuvatkaa pienryhmässä video, jossa esitätte tietyn tunteen vallassa olevaa ihmistä kolmessa eri tilanteessa. Tunnistavatko muut mikä tunne on kyseessä? Millaisia tunteen tuntomerkkejä löydätte?


Työvaiheet:

1. Pohjustus ja lämmittely (20 min)

  1. Listatkaa taululle erilaisia oppilaiden esille tuomia tunteita.
  2. Listatkaa taululle erilaisia oppilaiden keksimiä verbejä.
  3. Valitkaa listoilta yksi tunne ja yksi verbi. Näytelkää pienryhmässä tai koko luokan kanssa lyhyt tilanne. Esimerkiksi valitaan tunteeksi suru ja verbiksi syödä. Tämän jälkeen näytellään tilanne: Miten surullinen ihminen syö? Toistetaan improvisaatioharjoitus eri tunteilla ja verbeillä.

2. Suunnitelman tekeminen (20 min)

Jaetaan luokka 4–6 oppilaan pienryhmiin. Pienryhmät valitsevat itselleen yhden tunteen. Tämän lisäksi valitaan kolme tekemistä kuvaavaa asiaa (verbiä). Tunne ja verbi yhdistetään miten-kysymyksellä: miten valitun tunteen vallassa oleva ihminen tekee valitut asiat. Suunnitelman tekemisessä voi hyödyntää tunnetaitotyöpajan suunnittelulomaketta (PDF).

Esimerkiksi pienryhmä valitsee yhteiseksi tunteeksi surun ja verbeiksi kävellä, puhua, ostaa karkkia. Näistä muodostetaan kolme kysymystä:

  • Miten surullinen ihminen kävelee?
  • Miten surullinen ihminen puhuu?
  • Miten surullinen ihminen ostaa karkkia?

3. Kuvaukset (30 min)

Jokainen tilanne/kysymys kuvataan omaksi videokseen yhdellä otoksella eli kameran tallennus keskeytetään ainoastaan eri tilanteiden kuvaamisen välissä. Lopputuloksena on kolme videota. Yhden videon kesto on noin 10–30 sekuntia. Pienryhmillä on 10 minuuttia aikaa yhden videon kuvaamiseen.

Videot kuvataan suoraan editointisovelluksessa tai vaihtoehtoisesti tallennuslaitteelle kuvatut videoleikkeet viedään editointisovellukseen. Jos käytössä ei ole editointisovellusta, kuvatut tilanteet voi esittää suoraan kuvauslaitteen kuva-arkistosta.

Huom! Oppilaat voivat vaihtaa rooleja eri tilanteiden kuvaamisen yhteydessä, jotta kaikki halukkaat pääsevät kuvaamaan ja näyttelemään. Kaikissa pienryhmän kuvaamissa tilanteissa täytyy olla sama tunne. Näyttelijöitä voi olla 1–3 henkilöä / video.

4. Katsominen (15 min)

Työpajan päätteeksi tuotokset katsotaan koko luokan kanssa. Katselun yhteydessä oppilaiden tarkoitus on arvata ja selvittää:

  • Mikä tunne on kyseessä?
  • Mitä tunteen tuntomerkkejä videosta löydetään?
  • Mitä eri tilanteissa tapahtuu?
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu