På svenska – Filmkamraten

Filmkamraten är ett svenskspråkigt arbetsredskap för dig som är lärare och vill använda film i undervisningen. Filmkamraten erbjuder ett urval nordiska barn- och ungdomsfilmer att visas i skolan och ett unikt pedagogiskt material att jobba vidare med i klassen. Bekanta dig med Filmkamratens material och de filmer som erbjuds på www.filmkamraten.fi. Filmkamraten har utvecklats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf med understöd från undervisnings- och kulturministeriet och riktar sig till svenskspråkiga skolor (även språkbad) i Finland.

Gå till sidan Filmkamraten

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu