Kamerakynä

Kamerakynän pedagogiikka on keskeisessä roolissa Koulujen elokuvaviikon Tutkitaan-osion useissa harjoituksissa ja oppiaineintegraatiossa.

Kamerakynän pedagogiikan lähtökohtana on ajatus videokamerasta perinteisen kynän kaltaisena välineenä. Kouluopetuksessa kamerakynän pedagogiikka edistää oppimista ohjaamalla lapsia käyttämään teknologiaa ja mediataitoja havaintojen tekemiseen, tiedon jakamiseen, itseilmaisuun, oman ajattelun ja tunteiden esille tuomiseen ja reflektointiin. Sen avulla on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden mukaista toimintaa. Tässä mielessä kamerakynä on erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaan, monilukutaitoon, vuorovaikutukseen sekä ajatteluun ja oppimisen taitoihin liittyvä väline.

Kamerakynäaiheisia linkkejä:

Kamerakynäesimerkkejä jokaiseen oppiaineeseen

Kamerakynä-foorumi Facebookissa

Kamerakynä.fi -sivusto

Kamerakynäpakka, 52 ideaa opetukseen

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu