Iežas ođas

Bargovuohki: smávvajoavkkuin
Guhkkodat: 90 min
Luohkát: 0.–6.

Dán bargobihtás ollašuhttit sullii guovtti minuhta guhkkosaš ođasvideoid válljejuvvon fáttáid birra. Ođđasat sáhttet gieđahallat ovdamearkka dihte áigeguovdilis dáhpáhusaid, áššiid, mat leat ođđasa dahkkiide dehálaččat dahje sii háliidivčče váikkuhit dahje mii lea dáhpáhuvvan historjjás.

Ulbmilat:

 • oahpásmuvvat TV-ođđasiid iešvuođaide ja ovdanbuktimii
 • hálddašit ođasfáttá ja diđoštit ođaskritearaid
 • muitalit válljejuvvon fáttá birra ja vuđoštallat dan, ođđasa hámis
 • jearahallat ja jearrat dárkkálnuhtti gažaldagaid
 • oahppat videogovven- ja editerendáidduid
 • hárjehallat joavkobargama ja vásihit, mo ođđasiid dahkat

Maid dárbbašat:

 • juohke smávvajovkui neahtuš dahje eará fiehttorusttet, mas lea kámera ja videoediterenheivehus (ovdamearkka dihte iMovie dahje FilmoraGo)
 • printejuvvon Mánáid ođđasat -plánenskovvi juohke jovkui.

Cavgileapmi: Go ođđasiidda lasiha videoediterenheivehusain Mánáid ođđasiid álgo- ja loahppadovddaldaga, de ođassátta orru dego ámmátdási buvttadeapmi. Álgo- ja loahppadovddaldaga sáhtát luđet dás. Jos dis lea ruoná gággis, de sáhtát geahččalit maiddái ruonáseaidnegovvema, nu mo dán ovdamearkkas.


Bargomuttut:

 1.  Oahpásmuvvat TV-ođđasiidda ja daid ráhkadussii. Ovdamearkan sáhtát geahččat Helsingin Sanomat Lasten uutiset (suomagillii), sámegielat Ođđasiid dahje Valve filbmaskuvlla Lasten uutiset (suomagillii). Bissehehket geahččama gaskkohagaid ja ságastehket ođassáddaga ráhkadusas: ođasláidesteaddji láidehus studios => doaimmaheaddji insearta dáhpáhusbáikkis (sisttisdoallá doaimmaheaddji láidehusa, jearahallama ja dáhpáhusbáikki govvema) => ođasláidesteaddji láidehus studios
 2. Válljet fáttáid. Juohkašuvvat smávvajoavkkuide ja mearridit joavkkuid ođasfáttáid juogo ovttas dahje smávvajoavkkuin. Ođđasat sáhttet gieđahallat omd. áigeguovdilis dáhpáhusaid, áššiid, mat leat ođđasa dahkkiide dehálaččat dahje sii háliidivčče váikkuhit dahje mii lea dáhpáhuvvan historjjás. Buorre ođasfáddá deavdá goit ovtta čuovvovaš ođaskritearain: áigeguovdilvuohta, viiddisvuohta, erenomášvuohta, báikkálašvuohta ja miellagiddevašvuohta geahčči mielas.
 3. Plánejehket ođđasa skovvái dahje guoros báhpárii, nu ahte dat čuovvu ođasášši ráhkadusa:
  • ođasláidesteaddji láide ođđasa “studios”
  • doaimmaheaddji jearahallá ja čuovvu dáhpáhusaid dáhpáhusbáikkis
  • loahpas ođasláidesteaddji loahpaha sáddaga.
 4. Juhket rollaid: ođasláidesteaddji, doaimmaheaddji, jearahallon olmmoš ja govvejeaddji. Seamma rollas sáhttet lea máŋga oassálasti.
 5. Vai buohkat máhttet ovdanbuktit áššiideaset kámera ovddas, de gánniha hárjehallat ovdal govvema.
 6. Govvejehket ođđasiid. Muitet hállat skáigilis jienain.
 7.  Editerejehket ođđasiid. Čuhppet govvejuvvon materiála editerenheivehusain, nu ahte das šaddá sullii 2 minuvtta guhkkosaš ja dat sisttisdoallá deháleamos ja miellagiddevaččamus osiid vuogas ortnegis. Buot gažaldagaid ja vástádusaid ii dárbbaš čájehit gehččiide; mearridehket, mat leat váldoáššit
 8. Geahččat gárvves ođđasiid ovttas ja ságastit daid birra.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.samediggi.fi/http://www.koulukino.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/http://minedu.fi/etusivu