Filmma sáhttá jurddašit sihke oahpahusa čuozáhahkan ja gaskaoapmin. Filmmas sáhttá oahppat dáiddan, kultuvran ja giellan, muhto seammás dan sáhttá geavahit maiddái eará fáttaid gieđahallamii.  Sáhtát geavahit sisdoaluid dihto oahppoávdnasiin dahje ávdnasiid rasttildeaddji oahppamis. Bargobihtáin deattuhit oahppi aktiiva doaimma audiovisuála dieđuid dulkojeaddjin ja dahkkin.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.samediggi.fi/http://www.koulukino.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/http://minedu.fi/etusivu