Ystävyys ja tunteet

Tunteet

  • Millaisia tunteita elokuvissa oli? Opettaja voi kirjata tai piirtää tunteet taululle.
  • Esittäkää yhdessä elokuvan tunteita. Yrittäkää matkia elokuvassa esitettyjä eleitä. Miltä tunteet näyttävät ja missä ne tuntuvat?

Ystävyys

  • Ovatko Leo ja Fred ystäviä? Miksi?
  • Voiko olla ystävä henkilön kanssa, joka on eri mieltä asioista?
  • Tehkää ohjeet ystävyydelle kameran avulla. Keksikää erilaisia asioita, miten ystäviä tulisi kohdella. Kuvatkaa ohjeet videokameralla tai älylaitteella. Yrittäkää käyttää mahdollisimman vähän puhetta ja mahdollisimman paljon eleitä ja ilmeitä, niin kuin Leo ja Fred.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu