Självporträtt

Längd: 5 x 45 min
Målgrupp: årskurs 3–9
Utrustning & annat som behövs:

 • för digitala still-bilder behövs det en pekplatta eller en smartmobil
 • redigeringsprogram såsom iMovie (Mac, Ipad) eller Movie Maker (Windows)
 • berättarröst
 • musik
 • effekter (icke obligatoriska): ljudeffekter och visuella övergångar (t.ex. övertoning eller toning ned till svart) mellan bilder

Innehåll:

Skapa en digital berättelse som heter ”Självporträtt”. Fundera på vem du är. Hurdan människa är du? Hur beskriver de saker och ting, som är viktiga för dig, din personlighet? Berättelsen får vara högst en minut lång.


Anvisningar (för eleverna):

1. Planering och insamling av material (ca 45min)

 • Fundera på hurdan synvinkel du väljer: Vem är du?
 • Samla material: Ta 5–10 foton som beskriver hurdan du är, t.ex. vad finns det i dina fickor, vad har du på dig, någon talang som du har, en hobby, din favoritmat, din favoritbok osv.

2. Bildmanus (ca 45min)

 • Ordna bilderna i kronologisk ordning. Markera var du vill lägga till effekter och musik. Använd vid behov färdiga mallar för bildmanus som finns på nätet (storyboard templates), ett exempel på mall för bildmanus.

3. Manus (ca 45min)

 • Skriv ett manus till berättarrösten. Varje bild berättar någonting om din personlighet.

4. Redigering (ca 45min)

 • Följ ditt manus och lägg ihop allt material i ett redigeringsprogram. Mac och iPad har t.ex. iMovie, medan Windows-maskinen har Movie Maker eller Microsoft Photo Story. Även Powerpoint kan användas för att skapa en digital berättelse.

5. Visning (ca 45min)

 • Visa ditt ”Självporträtt” till dina klasskamrater.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.ihmefilmi.fi/https://www.espoocine.fi/2020/fi/wrap-elokuvathttps://www.espoocine.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu