Videopensel

Längd: 90 min.
Målgrupp: årskurs 0–3
Arbetsform: smågrupper

I den här uppgiften används kameran för att iaktta omgivningen.  Vi undersöker objekt som finns i omgivningen och som har gemensamma geometriska former, färger eller begynnelsebokstäver.

Mål:

 • undersöka omgivningen och fästa uppmärksamhet vid sakernas namn, former och färger
 • lära sig att filma med eftertanke

Nödvändiga hjälpmedel:

 • surfplatta eller något annat filmredskap till varje smågrupp. De filmade tagningarna kan ni sätta ihop med videoredigeringsapp (till exempel iMovie eller FilmoraGo) om ni vill.

Uppgiftens skeden

 1. Läraren delar eleverna i smågrupper och ger varje grupp ett filmtema: grupperna får filma objekt som antingen
  • börjar med en viss bokstav (t.ex. S: stol, suddgummi),
  • har en viss färg eller
  • har en viss geometrisk form (cirkel, kvadrat eller triangel).
 2. Smågrupperna letar upp objekt i ett bestämt område och gör en videoinspelning på varje objekt i 10 sekunder.  Tagningen spelas in genom att börja med att filma helt när objektet och sakta flytta sig längre bort tills objektet syns i sin helhet.
 3. Grupperna filmar så många objekt som de hinner på 20 minuter.
 4. Till slut tittar ni tillsammans på de inspelade videorna.  Ni kan gissa de filmade objekten genom att avbryta videouppspelningen (“Pause”) när objektet ännu inte syns i sin helhet.  När ni tittar, kan ni diskutera om varför objekten har en viss form och färg.

Här nedan undervisningsvideon om metoden Videopensel (längd 6 min.)

Här kan du ladda ner den finskspråkiga metodhandboken Videopensel (pdf)

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu