Verkstad för emotionella färdigheter

Längd: 2 x 45 min – 4 x 45 min
Målgrupp: årskurs 1–9
Utrustning:

  • iPad eller smartmobil

Innehåll:

Hur syns känslorna utåt?

Gör en video i små grupper. Spela en människa som upplever en viss känsla i tre olika situationer. Känner andra igen känsla som videon handlar om? Vilka saker avslöjar känslan?


Anvisningar:

1. Inledning och uppvärmning (20 min)

  • Eleverna räknar upp olika känslor. Läraren skriver upp dem på tavlan.
  • Eleverna räknär upp olika slags verb. Läraren skriver upp dem på tavlan.
  • Eleverna väljer en känsla och ett verb från listorna. De spelar kort upp en situation antingen i små grupper eller turvis framför hela klassen. (T.ex. Hur äter en ledsen människa?) Upprepa övningen med olika känslor och verb.

2. Gör en plan (20 min)

Eleverna delas in i små grupper, ca 4–6 elever per grupp. Alla grupper väljer en känsla. Dessutom väljer alla grupper tre olika verb. Den utvalda känslan och verbet förenas med frågeordet hur: Hur gör en människa, som upplever den utvalda känslan, den utvalda uppgiften?

till exempel: En grupp väljer känslan: sorg och tre verb: gå, prata och köpa godis. De får nedanstående tre frågor:

  • Hur går en ledsen människa?
  • Hur pratar en ledsen människa?
  • Hur köper en ledsen människa godis?

3. Inspelning (30 min)

Varje situation/fråga filmas i en enda tagning, så att inspelningen inte avbryts förrän man byter situation. Slutresultat blir tre separata videor. En video ska vara i ca 10–30 sekunder. Grupperna har tio minuter på sig för att spela in en video.

Videor kan inspelas direkt på en tidslinje i ett redigeringsprogram (t.ex. iMovie) eller inspelningen kan föras över till ett redigeringsprogram efteråt. Om det inte finns redigeringsprogram till hands, kan videorna visas direkt från inspelningsapparaturens bildbibliotek.

OBS. Eleverna kan byta roller i olika videor så att alla villiga har möjlighet att filma och spela. Alla videor ska behandla samma känsla. Skådespelarna skall vara max. 3 / video.

4. Visning (15 min)

När grupperna är klara med sina videor, samlas klassen för att se på videorna tillsammans. Eleverna funderar på följande frågor medan de tittar på varandras videor:

  • Vilken känsla handlar videon om?
  • Vilka saker på videon avslöjar den utvalda känslan?
  • Vad händer det i de olika situationerna?
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu