Trickfilmer

Trick, illusioner och optiska villor

Längd: 2–3 x 45 min
Målgrupp: årskurs 1–9

Innehåll:

Eleverna väljer och förverkligar en av de fyra optiska villorna som går lätt att förverkliga med en videokamera. Arbetet sker i smågrupper, ca 1–4 elever per grupp. Varje grupp behöver en smart enhet som möjliggör både videoinspelning och redigering. Trickfilmerna redigeras inte egentligen, men det är en fördel med vissa trick om eleven har möjlighet att välja enskilda ställen av videomaterialet och ta skärmdumpar eller om hen har möjlighet att rotera en video d.v.s. spela videon från slutet till början.

Här nedan finns det timplan, presentation av de olika optiska villor som används i denna verkstad och arbetsanvisningar; hur gör man för att åstadkomma optiska villor.


Anvisningar:

1. Inledning och målsättning (5–10 min)

Läraren berättar att verkstaden handlar om att skapa filmtrick d.v.s. illusioner, falska, vilseledande uppfattningar om verkligheten.

2. Presentation av olika trick (10–15 min)

Läraren presenterar fyra olika trick för klassen.
De trick som tas upp är:

3. Gruppindelning & val av ett trick (5–10min)

När läraren har presenterat olika trick, delas klassen in i smågrupper, ca 2-4 elever per grupp. Alla grupper väljer ett trick som de förverkligar.

4. Idégivning (10–20min)

Varje grupp ska hitta på en scen, där det utvalda tricket utnyttjas. Grupperna planerar en kort händelse eller situation och skriver vid behov ner planen. Scenen kan vara från 10 sekunder till en minut. Gruppen skall använda bara ett trick per scen.

5. Förberedelser: Rollfördelning (5 min)

När planen är färdig är det dags att välja personer till olika roller. Filmtrick går att göra med mycket få personer, även ensam. Oftast behöver man ändå ett par personer: en som sköter inspelningen och en eller flera skådespelare.

6. Förberedelser: Platsen där filmen utspelar sig (5 min)

Före inspelningen kan börja, måste grupperna välja en plats där filmen utspelar sig. Detta är bra att göra på förhand så att tiden inte går åt till springande runt skolans område då gruppen letar efter en passlig plats. Ibland bestäms platsen automatiskt i planeringsskedet, ifall idén går ut på att någon t.ex. ska hoppa från gungan eller åka rutschbana.

7. Övning (10 min)

Gruppen går till den utvalda platsen och bestämmer var skådespelarna ska vara. Filmfotografen väljer en bra plats för kameran. När man övar kan man ännu vid behov byta plats, men det rekommenderas inte att man flyttar på kameran under själva inspelningen. För att en del av tricken ska fungera, förutsätts också att kameran står på ett och samma ställe hela tiden.

8. Inspelning (10–20 min)

Eftersom gruppen har planerat och övat scenen, går inspelningen ofta ganska snabbt. Efter inspelningen visar gruppen tagningen till läraren. Hen kan ge vidare instruktioner om det finns tid. Finns det någonting som gruppen kunde göra för att förbättra sin scen eller finns det något fel som kräver att inspelningen måste göras om?

9. Redigering (20–30min)

Det är inte meningen att redigera eller göra olika trick med hjälp av bildbehandlings- eller redigeringsprogram. Eleverna kan eventuellt tillägga musik på videor, men även det är frivilligt. För att åstadkomma en roterad video behövs det ett redigeringsprogram (t.ex. iMovie) eller en mobilapplikation (t.ex. Reverse Vid) som gör det möjligt att rotera filmklippet så att det spelas från slutet till början. Redigeringsprogram är till nytta också när man gör en pixilation. Då kan gruppen välja de rutor som skall spelas efter varandra för att skapa en animerad effekt till personernas rörelse. För en Stop trick-effekt behövs det flera tagningar som förenas med hjälp av ett redigeringsprogram eller applikation. På samma gång kan gruppen göra t.ex. en bättre tajming mellan första och andra tagningen genom att göra övergången tätare och smidigare.

10. Filmpremiär (15 min)

När filmtricken är färdiga, kan de visas till andra i klassen. Läraren kan leda en diskussion om hur olika trick var gjorda och om det var svårt att göra ett trick.


Trickbanken med anvisningar

ROTERAD VIDEO

svårighetsgrad: lätt
målgrupp: årskurs 1–9 & läroanstalter på andra stadiet

Utrustning & annat som behövs:

 • smart enhet såsom Ipad eller liknande
 • applikation för att rotera inspelningen (t.ex. kostnadsfri Reverse Movie FX)
 • icke obligatoriskt: ett skydd för den smarta enheten så att den inte går sönder om den råkar falla mitt i inspelningen
 • icke obligatorisk: en redigeringsapplikation för att tillägga musik och ljud, samt för- och eftertexter (t.ex. iMovie)

Det lättaste tricket att göra är en roterad video d.v.s. att visa inspelningen baklänges, från slutet till början. Det var bröderna Lumière som kom på detta trick i slutet av 1800-talet, då de visade en tagning baklänges med sin filmprojektor. Publiken kippade efter andan då de såg en scen från filmen Den fallna muren, där en mur faller för att sedan magiskt stiga upp igen. Aldrig hade man sett något likadant förut. Att rotera videon lyckas inte nödvändigtvis med hjälp av den smarta enhetens redigeringsprogram, utan det kan behövas en specifik applikation för detta ändamål (t.ex. Reverse Movie FX).

Hur gör man en roterad video?

 1. Eleverna hittar på en idé: en kort scen eller händelse.
 2. Scenen inspelas med en smarta enhetens kameraapplikation. OBS. Välj videoinspelningsläge.
 3. Eleverna (filmfotografen och skådespelarna) övar in en scen. Ingen inspelning ännu.
 4. Videon inspelas.
 5. Inspelningen öppnas i Reverse Movie FX -program genom att först välja ”start omvänd” och sedan ”välj film”. Välj den inspelade tagningen från bildarkivet.
 6. Tryck på ”Använd” i skärmens övre högra kant (på iPad). Om du vill,  justera längden på videon och sedan välj ”start”. För att rotera applikationen välj ”omvänd” → ”Börja omvända”.
 7. iPad sparar videon automatisk till biblioteket.
 8. En roterad video går att öppna med ett redigeringsprogram såsom iMovie. Nu går det även att tillägga musik och ljud i videon och skruva ner ljudspårets volym till noll. Dock kan tal som spelas baklänges också passa in utmärkt i vissa videor!

FUSKPERSPEKTIV

svårighetsgrad: ganska lätt
målgrupp: årskurs 1–9 & läroanstalter på andra stadiet

Utrustning och annat som behövs:

 • Smart enhet såsom iPad eller liknande
 • Icke obligatoriskt: ett skydd för den smarta enheten så att den inte går sönder om den råkar falla mitt i inspelningen
 • Icke obligatorisk: en redigeringsapplikation för att tillägga musik och ljud, samt för- och eftertext (t.ex. iMovie)

Fuskperspektiv grundar sig på en optisk illusion d.v.s. sinnesvilla. Det som man ser verkar omöjligt och icke verkligt. Det kräver inte mycket att skapa ett enkelt fuskperspektiv. Man kan lätt lura ögat genom att visuellt binda ihop någonting som står i bildens förgrund (längst fram nära kameran) med någonting som står i bildens bakgrund (långt ifrån kameran).

Hur gör man ett fuskperspektiv?

 1. Kamerans plats och bildvinkel skall väljas så att det valda objektet som är placerat i bildens förgrund, nära kameran, binds visuellt ihop med någonting som står i bildens bakgrund.
 2. För att hitta det bästa avståndet ska man föra objektet, längre bort från kameran eller närmare, enligt behov. Följ med hur bilden ändras på skärmen. På samma sätt, måste man eventuellt styra det som finns i bakgrunden (t.ex. människor), om man t.ex. vill att det ser ut som att en människa i bakgrunden hoppar in i en kaffekopp som finns i förgrunden.
 3. Denna illusion om samband mellan objekt i för- och i bakgrunden kan brytas så att man tar bort det främre objektet under inspelningen t.ex. så att en hand kommer fram och lyfter kaffekoppen bort från bilden.
 4. Hela scenen spelas in i en tagning. Ingen redigering behövs förutom om man vill tillägga musik. Det går alltså att se på videon direkt efter inspelningen.
 5. Ifall man vill tillägga musik, måste videon öppnas i ett redigeringsprogram, i iMovie eller motsvarande.

EN STOP TRICK -EFFEKT

svårighetsgrad: ganska lätt
målgrupp: årskurs 3–9 & läroanstalter på andra stadiet

Utrustning och annat som behövs:

 • smart enhet såsom Ipad eller liknande
 • redigeringsprogram i en smart enhet (t. ex iMovie)
 • icke obligatoriskt, men rekommenderas: ett kamerastativ och en fästmekanism som fäster en smart enhet på stativet

Stop trick inbegriper olika slags trick där någonting försvinner, dyker upp eller byts ut. Denna effekt kan användas t.ex. för att spela in teleportering eller då man vill trolla bort ett föremål eller byta det mot ett annat. Det handlar om en stop trick -effekt om t.ex. färgen på skjortan byts mitt i tagningen som genom ett trollslag.

Hur gör man en stop trick -effekt?

 1. Eleverna hittar på en idé: en kort scen eller händelse. I exempelscenen sätter sig en person på stolen, men stolen försvinner just då personen sätter sig.
 2. iPad fästs på ett stativ. Om det inte finns ett stativ, borde enheten vila på ett stabilt underlag (t.ex. ett bord eller en hylla).
 3. Scenen övas. Ingen inspelning ännu. Övningen pågår på samma sätt som i själva inspelningen (Se anvisningar för inspelningen nedan).
 4. Filmfotografen eller regissören uppmanar skådespelarna att börja: ”Var så goda!” och börjar inspelningen. Inspelningen pågår ända till stunden då personen håller på att sätta sig.
 5. Därefter pausar filmfotografen inspelningen och uppmanar skådespelarna att stanna: ”Stopp!”. Då stelnar skådespelarna sina exakta positioner.
 6. En assistent lyfter bort stolen.
 7. Då det är dags att fortsätta, säger filmfotografen: ”Kameran rullar!” och börjar inspelningen på nytt.
 8. Skådespelaren ”vaknar till liv” och fortsätter spela sin roll, alltså sätter hen sig där stolen tidigare stod. Skådespelaren reagerar på situationen på ett lämpligt sätt.
 9. De inspelade tagningarna öppnas med hjälp av ett redigeringsprogram (t.ex. iMovie).
 10. Därefter införs tagningarna på redigeringsprogrammets tidslinje. Om applikationen automatiskt skapar  övertoningar mellan de olika tagningarna, borde de tas bort. Det är bättre att klippa direkt från en tagning till en annan.
 11. Det går att förändra och förbättra effekten med tajming: förkorta slutet av första tagningen och början av den andra.
 12. Skruva ner volymen av de olika tagningarna till noll eller ta bort ljudspåret helt och hållet.
 13. Tillägg musik och ljud, samt för- och eftertexter.

PIXILATION

svårighetsgrad: ganska svår
målgrupp: årskurs 3–9 & läroanstalter på andra stadiet

Utrustning och annat som behövs:

 • smart enhet såsom Ipad eller liknande
 • animeringsapplikation i en smart enhet (t.ex. Stop Motion)
 • icke obligatorisk: en redigeringsapplikation i en smart enhet (t.ex. iMovie)
 • icke obligatoriskt, men rekommenderas: ett kamerastativ och en fästmekanism som fäster en smart enhet på stativet

Pixilation är en typ av stop motion -animering, där det som animeras är en person. Stop motion -animering görs vanligen med saker och ting som är statiska. Då tar man flera stillbilder av föremål som man flyttar på lite mellan varje bild. Då man spelar upp dessa stillbilder efter varandra, ser det ut som om föremålet skulle röra på sig. Det skapas alltså en illusion om en rörlig bild. Pixilation kan användas som ett trick om man t.ex. vill att det ser ut som om en person skulle glida eller sväva framåt i stället för att gå. Vill man skapa en effekt av att en person svävar framåt, måste en person som filmas hoppa framåt med lika höga hopp.

Hur gör man en pixilation?

 1. Eleverna hittar på en idé till en pixilation: någon händelse där en eller flera personer gör någonting som animeras d.v.s. filmas med stillbilder som sedan spelas i följd för att skapa en animerad effekt.
 2. Man öppnar en animeringsapplikation och tar en eller två bilder åt gången av personens/ personernas rörelse. Om det inte ska hända någonting, tar man flera bilder. Antalet bilder man behöver beror på hur länge situationen ska vara. I applikationen går det att definiera bildhastigheten d.v.s. hur många bilder per sekund det skall bli (förkortas fps, frames per second, framerate). En rekommenderad bildhastighet är sex bilder per sekund = av sex bilder blir det en sekund färdigt material.
 3. Efter varje bild rör personen/personerna sig lite och man tar en ny bild med animeringsapplikationen. Detta steg upprepas flera gånger.
 4. Det är viktig att kameran hålls stilla. Den skall vara på stativ eller vila mot något annat stöd.
 5. Det är möjligt att överföra animationen till en redigeringsapplikation för att tillägga ljud samt för- och eftertexter.

Animeringsapplikation används för att underlätta både filmande och redigering eftersom en animering förutsätter tiotals, om inte hundratals bilder före tagningen är färdig. Dock finns det även andra sätt att göra en pixilation och andra animeringar:

 • Det går att ta bilder med en smart enhet eller kamera. Då tar man stillbilder och överför dem till en tidslinje i ett redigeringsprogram. Eftersom antalet bilder på en tidslinje blir så stort, kan det öna sig att konvertera ett redigeringsprojekt till en film (export) så att projektet sparas som en enskild videofil i enhetens bildarkiv. Sedan öppnar man videofilen i redigeringsprogrammet och klippets hastighet, tills den känns lämplig.
 • Ett annat sätt är att filma en tagning i videoläget och sedan öppna videofilen i redigeringsprogrammet för att välja de bilder av vilka pixilationen ska bestå av. Att göra detta i redigeringsprogrammet i en smart enhet kan vara relativt jobbigt eftersom videofilen måste klippas på flera ställen för att begränsa de ställen som man vill ha med. Därefter skall man radera allt onödigt material.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu