Illusionen av rörlig bild och animation

Målgrupp: årskurs 1–9

I den här uppgiften bekantar vi oss med illusionen av rörlig bild, det vill säga hur bilder som visas efter varandra ger intryck av rörelse. Det är grunden till alla filmer. Vi gör två enkla animationsövningar: först en rullanimation som bildas av två tecknade bilder och sedan en objektanimation filmad med mobil enhet där föremålen vaknar till liv.

Mål:

• lära sig principen för hur stop motion-animation fungerar
• undersöka illusionen av rörlig bild och förstå hur rörelsen byggs upp bild för bild
• lära sig använda teknologi för eget kreativt uttryck
• producera en kort animerad scen genom att använda olika material
• lära sig två- och tredimensionell tolkning av bildyta
• utveckla färdigheter för arbete i grupp

Nödvändiga hjälpmedel:
• För övningen i rullanimation A4-papper, pennor och sax.
• För övningen i objektanimation surfplatta försedd med en app för stop motion (som gratisappen Stop Motion Studio), smarttelefon eller något annat filmredskap.


1. Så här gör du rullanimation

Arbetsform: individuell uppgift
Längd: 20 min

Du kan inleda med att titta på Animationsguiden, del 1 som Valveen elokuvakoulu har publicerat: Undervisningsvideon Illusionen av rörelse och att göra rullanimation Längd 4 min.

Rullanimationen består av två tecknade bilder som ger ett intryck av rörelse när det visas efter varandra.

 1.  Klipp ut fyra remsor (höjden på en remsa 7 cm, bredden 21 cm) ur ett vitt papper i A4-storlek.
 2. Ta en remsa. Vik den på mitten i två delar så att det bildas ett häfte (höjd 7 cm, bredd 10,5 cm).
 3. Öppna häftet. Rita någon figur mitt på den högra sidan av mittuppslaget, till exempel en människa eller ett djur.
 4. Stäng häftet. Bilden du nyss ritade syns svagt genom den första sidan. Rita en bild på samma ställe på första sidan så att det har hänt någon ändring.
 5. Vrid ihop första sidan hårt till en rulle runt skaftet på en penna ända till innerkanten av sidan (rulla pennan åt vänster när du rullar den).
 6. Håll häftet i dess vänstra kant på plats på ett bord och rör pennan som är i rullen snabbt fram och tillbaka till höger och vänster med den andra handen, då syns och syns inte växelvis den första sidan. Testa olika hastighet.
 7. Lägg till några element i bilden och färglägg bilderna.

2. Gör objektanimation

Arbetsform: smågrupper
Längd: 70 min.

Du kan inleda med att titta på Animationsguiden, del 2 som Valveen elokuvakoulu har publicerat: Undervisningsvideon Olika animationstekniker. Längd 7 min.

I objektanimationen filmas föremål i olika ställningar. När man tittar på bilderna snabbt efter varandra, ser det ut som om föremålen rör sig av sig själva.

 1. Välj två föremål att röra på (t.ex. en penna och ett suddgummi).
 2. Hitta på vad som händer när föremålen möts.
 3. När animationen filmas borde filmredskapet hållas på plats. Sätt surfplattan (eller något annat filmredskap) i en ställning eller stöd den så att den står på ett bord eller ett golv.
 4. Starta animationsappen stop motion på surfplattan och skapa ett nytt projekt.
 5. Placera föremålen i kanten på bilden så att de ännu inte syns.
 6. Rör föremålen ungefär 0,5 cm åt gången, ta en bild och upprepa det här tills föremålen har mötts och någonting har hänt. Fundera på hur ni får föremålen att röra sig rakt, hur de kan gå i kurvor, hur de går snabbare och långsammare.
 7. Titta på animationerna. Ni kan ställa in bildhastigheten i inställningarna på animationsappen. 6–7 bilder i sekunden är ofta lämplig hastighet.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu