Egen nyhet

Längd: 2–3 x 45 min
Målgrupp: årskurs 1–9
Arbetsform:
smågrupper
Utrustning:

 • en pekplatta eller en annan filmapparat
 • videoprojektor för visning

I den här uppgiften görs nyhetsvideor på ungefär två minuter om ett valt ämne.  Nyheterna kan till exempel handla om aktuella händelser, saker som är viktiga för filmarna eller något som de skulle vilja påverka eller historiska händelser.

Mål:

 • bekanta sig med särdragen i TV-nyheter och hur de uttrycks
 • lära sig att välja ett nyhetsämne och vara medveten om nyhetskriterierna
 • lära sig att berätta om ett valt ämne förklarande, i nyhetsform
 • lära sig att intervjua och ställa preciserande frågor
 • lära sig färdigheter för videoinspelning och redigering
 • öva att arbeta i grupp och få erfarenhet av hur nyheter görs

Nödvändiga hjälpmedel:

 • surfplatta eller någon annan smart enhet försedd med kamera och videoredigeringsapp (till exempel iMovie eller FilmoraGo) till varje smågrupp
 • utskriven planeringsblankett Barnens nyheter till alla smågrupper.

Tips:  Genom att lägga till signaturmelodin för Barnens nyheter i början och slutet får du en nyhetssändning som verkar proffsig.  Du kan ladda ner signaturmelodin till din enhet här. Om du har tillgång till grönt tyg, kan du också testa att filma med grön vägg som i det här exemplet (på finska).


Uppgiftens skeden

 1. Vi bekantar oss med TV-nyheter och deras uppbyggnad. Vi kan till exempel titta på Yles nyheter, Barnens nyheter i Helsingin Sanomat (på finska) eller Barnens nyheter i Valveen elokuvakoulu (på finska). Sluta ibland att titta och diskutera om hur nyhetssändningen är uppbyggd: nyhetsankarets presentation i studion => journalistens inslag på händelseplatsen (består av journalistens presentation, intervju och bild) => nyhetsankarets presentation i studion.
 2. Välj ämne. Vi delar upp oss i smågrupper och bestämmer nyhetsämnena för grupperna antingen tillsammans eller i smågrupper. Nyheterna kan till exempel handla om aktuella händelser, saker som är viktiga för filmarna eller något som de skulle vilja påverka eller historiska händelser. Ett bra nyhetsämne uppfyller åtminstone ett nyhetskriterium: det är aktuellt, betydande, omfattande, exceptionellt, lokalt och intressant ur tittarnas perspektiv.
 3. Planera nyheten på blanketten eller på ett tomt papper så att den följer nyhetsstrukturen:
  • nyhetsankaret lägger grunder för nyheten “från studion”
  • journalisten intervjuar och följer händelserna på plats
  • slutligen avslutar nyhetsankaret sändningen.
 4. Fördela rollerna: nyhetsankare, journalist, intervjuobjekt och fotograf. Det kan vara flera deltagare i samma roll.
 5. För att de som uppträder ska kunna uttrycka sin sak framför kameran lönar det sig att öva före inspelningen.
 6. Spela in nyheterna. Kom ihåg att tala med röst som hörs.
 7. Redigera nyheterna. Klipp det inspelade materialet med redigeringsappen så att det blir ungefär 2 minuter långt och att det innehåller det viktigaste och intressantaste delarna i förståelig ordning. Ni behöver alltså inte visa alla frågor och svar för tittarna; bestäm er för vad som är väsentligt.
 8. Titta på de färdiga nyheterna tillsammans och diskutera dem.
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu