Metsät ja niiden suojelu

Pöllömetsän pelastajat -elokuvassa kaupungissa asuva Eia päätyy viettämään joulunsa syrjäiselle ja metsien ympäröimälle Haamupöllön tilalle. Haamupöllön tilaa ympäröivän metsän omistava Raivo haluaa kuitenkin kaataa kaikki puut. Metsän ja sen eläinasukkaiden kohtaloista huolestunut Eia sekä muut keksivät pian yhdessä suunnitelman, jolla metsä voidaan pelastaa.

1. Keskustelkaa yhdessä, miksi Eia ja muut haluavat pelastaa metsän. Mitä heidän on tehtävä metsän pelastamiseksi? Miten he toteuttavat metsänpelastussuunnitelmansa?

2. Keskustelkaa yhdessä, miksi metsiä olisi hyvä suojella. Millaisia metsiä olisi erityisesti suojeltava ja minkä vuoksi?

3. Rakentakaa yhdessä ajatuskartta, jossa pohditte miten Ott, Eia, ympäristöbiologi Kaarel, sekä Raivo suhtautuvat metsään elokuvassa. Miten he perustelevat mielipiteensä tai miten heidän mielipiteensä näkyy?

4. Miten luonto yhdistää elokuvan henkilöitä, esimerkiksi Ottia, Jeteä ja Atsia?

5. Keksikää yhdessä erilaisia tapoja, miten voitte pitää metsistä huolta.

 

Tehtävä 10–12-vuotiaille:

Ottakaa selville, mitä vanhan metsän ja sen luonnon monimuotoisuuden häviäminen tarkoittaa ilmastolle. Miksi nimenomaan vanhat metsät toimivat parhaina hiilinieluina ja miksi uuden metsän kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa? Tehtävän voi tehdä ryhmätyönä ja siihen voi yhdistää tiedonhaun harjoituksia.


Oppimateriaalin ovat laatineet Oulun yliopiston elokuvatutkimuksen kurssin opiskelijat.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu