Till Filmkamraten
Längd 78 min • Åldersgräns 7 • åk 3.–6.

Cloudboy

Filmkamraten

Via Filmkamraten får ni nordiska kvalitetsfilmer att streama i skolan samt svenskspråkigt filmpedagogiskt material att jobba med. Filmkamraten är enkelt, skojigt och gratis att använda!

Gör så här:

Bekanta dig här med filmen CLOUDBOY, som vi nu erbjuder inom ramen för Skolornas filmvecka. Filmen rekommenderas för åk 3–6. Se presentationsfilmen!

Gå till www.filmkamraten.fi, där du får anvisningar för hur du ska beställa filmen för att streamas i skolan och får tillgång till det pedagogiska materialet. På sidan kan du också bekanta dig med Filmkamratens övriga utbud, som riktar sig till elever från förskolan till andra stadiet.

OBS! Kom ihåg att beställa filmen senast dagen innan du tänkt visa den för dina elever. På så sätt garanterar du att du får länken och lösenordet till filmen i tid och har också möjlighet att testa hur visningen sker i praktiken.

Filmkamraten har utvecklats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum med stöd av undervisnings- och kulturministeriet och riktar sig till svenskspråkiga skolor (även språkbad) i Finland. Via Filmkamraten får du visa ett tiotal nordiska filmer gratis för dina elever och jobba med Filmkamratens skojiga och lärorika pedagogiska material.

Filmkamraten deltar i Skolornas filmvecka, så att ni via temaveckan kommer i gång med användandet av vår tjänst, som är tillgänglig året om.

www.filmkamraten.fi

Kontakt och tilläggsuppgifter:
Anni Lappalainen
Finlandssvenskt filmcentrum
anni.lappalainen(at)filmcentrum.fi
tel. 040 548 63 93


Bekanta dig med Skolornas filmvecka

Cloudboy -fakta om filmen
Regissör :
Meikeminne Clinckspoor
Land:
Belgien, Sverige, Norge, Nederländerna
År :
2017
Längd:
78 min
Genre:
Äventyr
Produktion:
Bulletproof Cupid
Åldersgräns:
7
Målgrupp:
åk 3.–6.
Språk:
Svenska, holländska, samiska, textad på svenska och finska

Finns tillgänglig tillvidare

Till Filmkamraten
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/https://www.koulukino.fi/skolbio/https://elokuvapolku.kavi.fi/sv/https://kavi.fi/sv/https://filmkamraten.fi/https://lastenkulttuuri.fi/https://mediametka.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/https://minedu.fi/etusivu