1. Vaalimainos

Aika: 2 x 45min – 4 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Suunnitelkaa ja kuvatkaa oma vaalimainos kuvitteellisia koulun vaaleja varten.

Työvaiheet:

 1. Pienryhmästä valitaan henkilö, jolle tehdään vaalimainos
 2. Ryhmä miettii käsikirjoituksen: mitä videolla halutaan sanoa ja mikä on videon kohderyhmä? Videossa voidaan esitellä epäkohtia ja niihin ratkaisuja, vaalilupauksia ja vaalislogan sekä paljon muuta. Voitte etsiä ryhmän kanssa netistä erilaisia vaalimainoksia ja tutkia, mitkä elementtejä ne sisältävät. Miten esim. vedotaan katsojan tunteisiin?
 3. Kuvatkaa video.
 4. Tarvittaessa video editoidaan, jolloin siihen voidaan lisätä tekstiä ja musiikkia.
 5. Näyttäkää valmiit vaalivideot luokassa ja järjestäkää äänestys niiden pohjalta. Voitte myös näyttää videot muissa luokissa ja pyytää oppilaita äänestämään.
 6. Eniten ääniä saaneen ehdokkaan vaalimainos katsotaan uudestaan ja pohditaan, mikä videossa vetosi äänestäjiin.

2. Liikennevideo

Aika: 4 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Kuvatkaa pienryhmissä liikenneaiheisia videoita: esimerkiksi koulumatkan vaarallisin kohta, tien ylittäminen tai liikennevalot.
 2. Suunnitelkaa ja käsikirjoittakaa videot ennen kuvaamista.
 3. Kuvaus voidaan tehdä kameraleikkauksena, jolloin elokuvan voi katsoa heti. Mikäli videot editoidaan erikseen, niihin voi lisätä kertojanäänen, musiikkia ja tekstejä. Jos videot kuvataan iPadillä, ne voidaan kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan, jolloin äänten ja tekstien lisääminen onnistuu helposti.
 4. Sopiva pituus elokuvalle on kolme minuuttia.
 5. Katsokaa valmiit videot ja esittäkää ne myös muille luokille (myös alaluokille).

3. Lapsen oikeudet

Tee video lapsen oikeuksien sopimuksesta. Mitkä ovat lapsen perusihmisoikeudet? Keksitkö jonkin uuden ja tärkeän perusoikeuden?

Aika: 4 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Valitse yksi alla olevista neljästä lapsen oikeuksien artiklan sisällöstä videon aiheeksi
  •   syrjimättömyysperiaate kieltää lasten asettamisen eriarvoiseen asemaan esimerkiksi uskonnon, ihonvärin tai vammaisuuteen perustuen (artikla 2).
  •   kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (artikla 3).
  •   lapsella on oikeus kasvuun ja kehitykseen (artikla 6).
  •   lapsen näkemyksiä on kunnioitettava. Lapsella on tähän liittyen oikeus tulla kehitystasonsa mukaan kuulluksi (artikla 12).
 2. Suunnittele ja käsikirjoita lyhyt noin kaksi minuuttia kestävä video: kirjaa videon tapahtumat (otokset) allekkain, yhteensä 5-7 lausetta tapahtumajärjestyksessä
 3. Harjoittele ja kuvaa: harjoittele otos ja kuvaa se, siirry käsikirjoituksessa seuraavaan otokseen
 4. Viimeisen otoksen jälkeen elokuva on valmis
 5. Esitä video koko luokalle
 6. Pohtikaa videon aiheena ollutta artiklaa

4. Videomielipidekirjoitus

Tee videomielipidekirjoitus, jossa nostat esiin jonkun omaan kouluusi liittyvän ongelman, ja esität siihen ratkaisun.

Aika: 4 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joita haluaisitte koulussanne muuttaa. Hyvä aloituslause on ”Jos minä saisin päättää…”
 2. Jakaudutaan ryhmiin. Etsikää ryhmissä ongelma. Keitä ongelma koskee? Miten sen voisi ratkaista? Olkaa havainnollisia ja vakuuttavia.
 3. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää käsikirjoituskortteja
 4. Kuvatkaa kohtaukset kameralle ilman editointia.
 5. Muistakaa harjoitella kohtauksia ennen kuvaamista!
 6. Katsokaa valmiit videot yhdessä ja keskustelkaa niistä. Kutsukaa myös koulun rehtori mukaan.
 7. Päättäkää jokaisen videon jälkeen, mitä ongelmalle tehdään.