1. Ammatit

Tututustukaa lähiseudun ammatteihin ja esitelkää ne toisillenne videon avulla.

Aika: 3 x 45min – 6 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

  1. Muodostakaa 4-5 hengen ryhmät ja valitkaa jokaiselle ryhmälle jokin lähiseudulta löytyvä ammatti.
  2. Tehkää käsikirjoitus: Esitelkää työpaikka (rakennus) ulkoa ja sisältä, kuvatkaa työn tekemistä ja haastatelkaa itse ammattilaista. Mitä kysymyksiä kysytään? Missä kuvataan?
  3. Tehkää työnjako niin, että kaikilla on tehtävä, rooli tai vastuualue.
  4. Sopikaa kuvauksesta ja haastattelusta kuvauspaikan kanssa etukäteen.
  5. Valmiita töitä katsoessa kirjoittakaa ylös asioita, jotka video tuo esille ammatista.
  6. Näyttäkää videot myös muille luokille.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.