1. Miten musiikki vaikuttaa elokuvan tunnelmaan?

Harjoituksen avulla voitte yhdistää elokuvaa musiikin opetukseen ja oppia musiikista elokuvakerronnan välineenä.

Aika: 4 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

  1. Suunnitelkaa ja kuvatkaa yksinkertainen elokuvakohtaus, jossa ei ole puhetta. Kohtaus saa kestää korkeintaan minuutin. 1 kohtaus, 3-5 otosta, max. 60 sekuntia.
  2. Kun kohtaus on kuvattu, leikatkaa se valmiiksi editointiohjelmalla. Jos kuvataan iPadillä, voidaan kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan. Leikkeiden tiivistäminen ja musiikin lisääminen onnistuvat helposti ohjelmassa.
  3. Valitkaa kaksi erilaista musiikkikappaletta, jotka lisäätte videoon. Tehkää kohtauksesta kolme erilaista versiota. Versiot voivat olla samalla aikajanalla editointiohjelmassa, jolloin ne on helppo esittää perättäin.

Versio 1: kohtaus ilman musiikkia
Versio 2: kohtaus musiikin kanssa
Versio 3: kohtaus toisen musiikin kanssa

Lopuksi katsokaa videot yhdessä ja pohtikaa, miten musiikki tai sen pois jättäminen muuttavat kohtauksen tunnelmaa, katsomiskokemusta, tarinaa, tempoa sekä katsojan odotuksia.

Jos käytössä ei ole videoeditointiohjelmaa, voitte kuvata kohtauksen otosten tapahtumajärjestyksessä ja soittaa musiikin esimerkiksi CD-soittimelta samalla, kun elokuvaa katsotaan.

Kohtaus = Tapahtumat käydään samassa paikassa ja/tai ajassa, esim. luokkahuone. Yleensä kohtaus koostuu useista otoksista.
Otos = Pienin yksittäinen pala elokuvaa. Otos on se tallennettu aikaväli, kun tallennus painetaan päälle ja pois päältä.
Otto = Usein joudutaan kuvaamaan useita ottoja, jotta saadaan onnistunut otos.

Analyysiharjoitus:

Miten musiikki vaikuttaa kohtauksen tunnelmaan? Anayysiharjoitus KAVI:n Elokuvapolku-palvelussa.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.