YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO

Kuvataide

Tehtävät:

1. Montaasi: 1+1 > 2
2. Reaktiokuva
3. Kolmen kuvan elokuva
4. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

1. Montaasi: 1+1 > 2

Aika: 30min

Laitteisto:

•   still-kuvia tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   tietokone tai tablet (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Kuvaa digikameralla, kännykällä tai tablet-laitteella (esim. iPad) kaksi still-kuvaa, jotka perättäin esitettynä muodostavat uuden merkityksen (1 + 1 > 2). Esimerkiksi ”silmä” + ”vesi” = ”itkeä” tai ”suu” + ”lintu” = ”laulaa”
 2. Vie kuvat tekstinkäsittely- tai PowerPoint-ohjelmaan niin, että yksi kuva on yhdellä sivulla. Voit viedä kuvat myös videoeditointiohjelman aikajanalle tai kuvata ne esim. iPadillä suoraan iMovie-ohjelmaan. Kuvat voi esittää perättäin myös suoraan kameralta, johon ne on tallennettu.
 3. Tehtävä voidaan suorittaa yksin tai pienryhmässä
 4. Katselun yhdeyssä muut ryhmät yrittävät arvata kuvien luoman uuden merkityksen

2. Montaasi: Reaktiokuva

Aika: 45min

Laitteisto:

•   still-kuvia tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   tietokone tai tablet

Työvaiheet:

 1. Kuvaa digikameralla, kännykällä tai tablet-laitteella (esim. iPad) kaksi kolmen still-kuvan sarjaa. Käytä molemmissa kuvasarjoissa samaa kasvo- ja reaktiokuvaa.
  Kuva 1 : henkilön neutraalit kasvot (puolilähikuva tai lähikuva)
  Kuva 2: esittää kohdetta, jota henkilö katsoo (ns. näkökulmaotos)
  Kuva 3: kuva henkilön kasvoista toimii reaktiokuvana keskimmäiselle kuvalle
 2. Kuvaa kaksi erilaista näkökulmaotosta eli kohdetta:
  Kuvasarja 1: kasvokuva 1 + näkökulmaotos 1 + reaktiokuva 1
  Kuvasarja 2: kasvokuva 1 + näkökulmaotos 2 + reaktiokuva
 3. Vie kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan tai PowerPoint-ohjelmaan niin, että yksi kuva on yhdellä sivulla. Voit myös lisätä kuvat videoeditointiohjelman aikajanalle tai kuvata ne esim. iPadillä suoraan iMovie-ohjelmaan
 4. Tehtävä voidaan suorittaa yksin tai pienryhmässä
 5. Katselun yhteydessä keskustellaan kuvien muodostamista merkityksistä

3. Kolmen kuvan elokuva

Aika: 2 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen, mutta suositeltava)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Kuvataan kolmen kuvan elokuva, missä on sekä ajallinen että tilallinen jatkuvuus. Perehdy elokuvaleikkauksen keksimiseen lukemalla siitä Aikamatka elokuvaan -oppasta tai etsimällä tietoa internetistä. Mitä tarkoittaa leikkaus? Mitä tarkoittaa otos? Mitä tarkoittaa kohtaus? Mikä on jatkuvuus? Mitä ovat elokuvaleikkauksen tehtävät? Mikä on lähikuvan tehtävä tai tehtävät? Miten elokuvaleikkauksen keksiminen vaikutti elokuvakerrontaan ja elokuvan tulevaisuuteen?

Löydätkö jotain muuta kiinnostavaa tietoa aiheesta. Valmistaudu kertomaan keräämäsi tiedot muille ryhmille.Tee lisäksi oma lyhytelokuva alla olevan ohjeen mukaan ja näytä se muille ryhmille.
Kuvataan kohtaus, missä yksi tapahtuma esitetään yhdessä tilassa kolmella otoksella muodossa: 1. otos: yleiskuva => 2. otos: lähikuva => 3. otos: yleiskuva

Työvaiheet:

 1. Katso YouTubesta ennen oman elokuvan tekemistä G.A. Smithin elokuva Sick Kitten (1903)
 2. Suunnittele yksinkertainen tilanne kuvattavaksi tai kuvaa jokin todellinen tilanne
 3. Aseta videokamera tai muu tallennusväline (esim. iPad) jalustalle, jos mahdollista
 4. Valitse kuvakooksi yleiskuva tai kokokuva ja kuvakulmaksi neutraali silmäntaso
 5. Kameraa ei saa liikuttaa kuvaamisen aikana
 6. Tallenna tapahtumaa noin 15-20 sekuntia
 7. Pysäytä tallennus ja siirrä kameraa lähemmäksi kohdetta. Rajaa kohde poimimalla lähikuvaan jokin asia tilanteesta
 8. Käynnistä tallennus uudelleen ja kuvaa noin 10 sekuntia
 9. Pysäytä tallennus ja siirrä kamera alkuperäiseen paikkaan. Käynnistä tallennus ja kuvaa 15-20 sekuntia.
 10. Kokonaiskesto noin 45 sekuntia

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.

 

Opettajalle (tehtävät 1-3)

Aidompi, vuosisadan alun elokuville ominainen tunnelma saadaan aikaiseksi, kun mahdollisuuksien mukaan kamerasta asetetaan kuvasuhteeksi 4:3 ja mustavalkokuvaus päälle. Värit voi poistaa myös katseluvaiheessa säätämällä television tai videotykin värejä. Ääntä ei tarvita, joten äänen voi katselun yhteydessä mykistää. Elokuvien katselun taustalla voidaan kuunnella musiikkia – mieluiten instrumentaalimusiikkia. Elokuviin voi soittaa myös livesäestyksen, jos luokassa on esimerkiksi piano. Harjoitus voidaan kuvata myös iPadillä tai vastaavalla tablet- laittella. iPadillä elokuvan voi kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan, missä värien vaihtaminen mustavalkoiseksi, kuvaustilanteen äänen poistaminen ja musiikin lisääminen käyvät helposti.

Valmistuneiden elokuvien tarkasteluun ja analyysiin löytyy kysymyksiä Aikamatka elokuvaan -oppaasta.

4. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

2 x 45min

Laitteisto:

– videokuvaa tallentava laite
– editointiohjelma (ei pakollinen)

Millaista arkkitehtuuria, rakennuksia ja muotoilua lähiympäristöstänne löytyy? Valmista parityönä video, missä tutkitte ja hahmotatte lähiympäristöänne videokameran avulla. Millaisia tiloja, kerrostumia ja toimintoja löydätte ympäristöstä? Kohteet voivat olla kutsuvia ja toimintaan houkuttelevia tai luotaan työntäviä ja torjuvia, rumia tai kauniita.

Työvaiheet:

 1. Mieti parisi kanssa, millaisia kohteita lähiympäristöstäsi löytyy arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyen.
 2. Lähtekää ulos kuvaamaan. Kuvatkaa kohteet ja samalla selostakaa (henkilön ei tarvitse näkyä kuvassa), mikä kuvassa oleva kohde on.
 3. Kuvatkaa maksimissaan kymmenen kohdetta. Kuvatun materiaalin kokonaiskesto on maksimissaan kaksi minuuttia.
 4. Näyttäkää luokassa kuvattu materiaali toiselle parille.
 5. Pohtikaa, miten kohteen muotoilu vaikuttaa sen kauneuteen tai mahdollisesti käytettävyyteen?