ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO – TEHDÄÄN

Elokuvatrikkipaja

Valmista oma elokuvatrikkisi ja saa muut hämmästymään!

Valitaan ja toteutetaan yksi neljästä yksinkertaisesta illuusiosta, jotka kaikki voi helposti tehdä pelkän videokameran avulla. Työskentely tapahtuu 1 — 4 hengen ryhmissä. Jokainen ryhmä tarvitsee älylaitteen, missä on videokuvaamisen ohella mahdollisuus myös editoida videoita. Trikkielokuvia ei varsinaisesti editoida, mutta joidenkin trikkien kohdalla on hyvä, että on mahdollisuus valita ja kaapata yksittäisiä kuvia kuvatusta videomateriaalista tai tehdä kuvatusta videosta käänteinen video eli pyörittää se lopusta alkuun.

Tarkat ohjeet työpajan järjestämiseen löytyvät Pieni trikkiopas elokuvataikureille -materiaalista. Seuraavassa on esitetty tuntisuunnitelma, työpajan trikkityypit sekä selostus siitä, miten ne toteutetaan.

 

Tuntisuunnitelma:

1. TYÖPAJAN KÄYNNISTÄMINEN (5 – 10 min)
Työpajan aluksi opettaja kertoo, että seuraavien oppituntien aikana tehdään elokuvatrikkejä eli -illuusioita. Aikaa trikkien tekemiseen luokassa menee noin 90 – 135 minuuttia eli 2 – 3 oppituntia.

2. ELOKUVATRIKKITYYPPIEN ESITTELY (10 – 15 min)
Opettaja esittelee eri trikkityypit.

3. PIENRYHMIIN JAKAANTUMINEN JA TRIKKITYYPIN VALINTA (5 – 10 min)
Kun kaikki trikkityypit on esitelty, jaetaan luokka 2 – 4 oppilaan ryhmiin. Ryhmille annetaan ensimmäinen keskustelutehtävä, jonka tuloksena ryhmät valitsevat itselleen yhteisen trikkityypin, jota ryhtyvät työstämään.

4. IDEOINTI (10 – 20 min)
Ryhmän tehtävänä on ideoida kohtaus, missä he hyödyntävät valitsemaansa trikkityyppiä. Ryhmä tekee suunnitelman lyhyestä tapahtumasta tai tilanteesta. Tarvittaessa kirjoitetaan tilanteen kuvaus paperille. Kohtaukset voivat kestää noin 10 sekunnista minuuttiin. Samassa kohtauksessa ei tulisi käyttää useita eri trikkityyppejä. 

5. VALMISTELUT: ROOLIT  (5 min)
Kun suunnitelma on valmis, on aika valita henkilöt eri rooleihin. Yleensä elokuvatrikkejä voi tehdä hyvin pienelläkin ryhmällä – jopa yksin. Usein tarvitaan kuitenkin kuvaajan lisäksi myös näyttelijä tai näyttelijöitä. 

6. VALMISTELUT: KUVAUSPAIKKA  (5 min)
Kuvaamista ennen täytyy vielä miettiä sopiva kuvauspaikka. Tämä kannattaa miettiä etukäteen, jottei turhaan kuluteta aikaa etsimällä kuvauspaikkaa pitkin koulun käytäviä, pihoja ja kellareita. Kuvauspaikka voi tulla helposti jo ideointivaiheessa, jos ideana on vaikka hypätä keinusta tai laskea liukumäkeä. 

7. HARJOITTELU (10 min)
Kuvauspaikalla mietitään näyttelijöiden paikat ja kuvaaja valitsee kameralle paikan. Kameran paikka voi muuttua vielä sen jälkeen, kun harjoitellaan ja nähdään suunnitelma käytännössä. Helpoin tapa kuvata trikki on suorittaa kuvaaminen yhdestä kuvauspaikasta, jolloin kameraa ei tarvitse liikuttaa. Joissakin trikkityypeissä kameran liikuttaminen ei ole edes suositeltavaa. 

8. KUVAAMINEN (10 – 20 min)
Koska tilanne on suunniteltu ja harjoiteltu, niin kuvaaminen sujuu yleensä suhteellisen nopeasti. Kuvaamisen jälkeen ryhmä voi näyttää tallennetun otoksen opettajalle. Tämän voi antaa omat kommentit. Jos kohtausta voisi parantaa tai siinä on jokin virhe, opettaja voi ehdottaa uudelleen kuvaamista, jos aikaa on jäljellä.

9. EDITOINTI (20 – 30 min)
Elokuvatrikkityöpajassa ei ole tarkoitus tehdä trikkejä kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmien avulla tai edes editoida tuotoksia vapaaehtoista musiikin lisäämistä enempää. Käänteisten videoiden tekemiseen tarvitaan joko editointiohjelmaa, jossa on mahdollisuus kääntää kuvattu leike takaperin tai mobiililaitteelle asennettavaa erityistä sovellusta (esim. ReverseVid), joilla kuvatut videoleikkeet on helppo kääntää käänteiseksi (ks. Miten käänteinen video tehdään?). Myös piksillaatiota varten voidaan editointiohjelmassa valita ne ruudut, jotka perättäin esittämällä saavat henkilöt liikkumaan animoituina. Stop trick -tehostetta varten tarvitsee kuvata useampi otos. Nämä otokset yhdistetään editointisovelluksessa. Samalla voi parantaa tehosteen ajoitusta tiivistämällä ensimmäisen otoksen loppua ja seuraavan otoksen alkua. 

10. ENSI-ILTA (15 min)
Kun elokuvatrikki on valmis, se voidaan esittää muille. Tuotosten pohjalta voidaan käydä keskustelua siitä, miten eri ryhmien trikit on tehty ja oliko trikkien tekeminen vaikeaa.

 

Välineet:

Tabletti tai muu kuvauslaite / pienryhmä, videoprojektori katselua varten

Erilaiset elokuvatrikkityypit ja ohjeet niiden tekemiseen löytyvät vierittämällä sivua alaspäin

Trikkipankki ja ohjeet trikkien tekemiseen

Tarkat ohjeet löytyvät Pieni trikkiopas elokuvataikureille -materiaalista.

 

Käänteinen video

Vaativuus: Helppo
Soveltuvuus: 1. – 9. lk. ja toisen asteen oppilaitokset
Tarvittava laitteisto ja tekniikka:
– Älylaite, kuten iPad tai vastaava
– Sovellus videoiden kääntämiseksi takaperin (esim. maksuton ReverseVid)
– Ei pakollinen: Suojakuori (gripcase) älylaitteen ympärille, jolloin laite on turvassa, jos se tippuu kesken kuvausten
– Ei pakollinen: Musiikin ja äänten sekä alku- ja lopputekstien lisäämiseen editointisovellus (esim. iMovie)

Trikkityypeistä helpoin toteuttaa on käänteinen video eli näyttää kuvattu video takaperin, lopusta alkuun. Tämän trikin keksivät Lumièren veljekset jo 1800-luvun lopussa, kun elokuvaprojektorilla näytettiin kuvattu elokuvakohtaus takaperin. Yleisö haukkoi henkeä, kun Kaatunut muuri -elokuvassa esitettiin kohtaus, missä muuri kaadetaan ja se nousee tämän jälkeen taianomaisesti pystyyn. Mitään vastaavaa ei oltu nähty koskaan aiemmin. Videon kääntäminen ei välttämättä onnistu älylaitteen editointiohjelmalla vaan sitä varten täytyy ladata erikseen oma sovellus (esim. AppStoressa: Reverse video slow fast motion).


Miten käänteinen video tehdään?

  1. Ideoidaan lyhyt kohtaus tai tapahtuma.
  2. Kohtauksen kuvaamiseen käytetään älylaitteen kamerasovellusta.  Asetetaan kamera videokuvaustilaan.
  3. Harjoitellaan kohtaus kuvaajan ja näyttelijöiden kanssa. Ei vielä kuvata.
  4. Suoritetaan kohtauksen kuvaaminen.
  5. Avataan kuvattu kohtaus ReverseVid-ohjelmassa valitsemalla library ja valitsemalla kuvattu kohtaus laitteen kuva-arkistosta.
  6. Painamalla käytä näytön oikeassa yläkulmassa (iPadilla) sovellus kääntää videon takaperin.
  7. Seuraavaksi avautuu näkymä, jossa käännetyn videon voi katsella painamalla play-kuvaketta. 
  8. Valmis työ tallennetaan painamalla oikeasta yläkulmasta Save-painiketta. Tämän jälkeen voi avautua laitteen oma ikkuna, joka pyytää vielä uudelleen valitsemaan tallennuspaikan. iPadilla Save video –toiminto tallentaa videon laitteen kuva-arkistoon.
  9. Käännetty video voidaan nyt avata esimerkiksi iMovie-editointiohjelmassa ja lisätä videoon musiikkia tai tekstejä. Tässä yhteydessä voidaan haluttaessa mykistää videon ääniraita. Toisaalta takaperin kuuluva puhe saattaakin sopia joihinkin videoihin täydellisesti!

 

 

 

Perspektiivihuijaus

Perspektiivihuijaus perustuu optiseen illuusioon eli havaintoharhaan. Se mitä nähdään vaikuttaa mahdottomalta tai todellisuuden vastaiselta. Yksinkertaisimmillaan perspektiivihuijaus saadaan aikaiseksi, kun kuvan etualalla (lähellä kameraa) ja taka-alalla (kauempana kamerasta) olevat kohteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Soveltuvuus: 1. – 9. lk. ja toisen asteen oppilaitokset
Tarvittava laitteisto ja tekniikka:
– Älylaite, kuten iPad tai vastaava
– Ei pakollinen: Suojakuori (gripcase) älylaitteen ympärille, jolloin laite on turvassa, jos se tippuu kesken kuvausten
– Ei pakollinen: Musiikin ja äänten sekä alku- ja lopputekstien lisäämiseen editointisovellus (esim. iMovie)

Miten perspektiivihuijaus tehdään?

 1. Valitaan sellainen kuvakulma ja -paikka, missä kuvan etualalle lähelle kameraa asetettu kohde on vuorovaikutuksessa kuvan taka-alan tapahtumien kanssa. 
 2. Kameran eteen asetettua kohdetta kannattaa liikuttaa lähemmäs tai kauemmas kamerasta ja katsoa iPadin ruudulta, mikä on paras etäisyys. Samoin taka-alalla olevaa kohdetta (esim. ihmisiä) voidaan joutua ohjaamaan ja liikuttamaan, jotta esimerkiksi ihmisen hyppy kahvikuppiin osuu juuri oikeaan kohtaan.
 3. Etu- ja taka-alan kohteiden vuorovaikutus ja illuusio voidaan rikkoa poistamalla etualan kohde kuvasta – kuvaamisen yhä ollessa käynnissä. Esim. kameran takaa tulee käsi ja nostaa kupin pois kuvasta.
 4. Kohtaus kuvataan yhdellä otoksella, joten videota ei tarvitse editoida, ellei haluta lisätä esimerkiksi musiikkia. Video on heti katsottavissa kuvaamisen jälkeen. 
 5. Musiikin ja tekstien lisäämistä varten video avataan iMovie-editointisovelluksessa tai vastaavassa.

 

 

 

Stop trick

Vaativuus: Melko helppo
Soveltuvuus: 3. – 9. lk. ja toisen asteen oppilaitokset
Tarvittava laitteisto ja tekniikka:
– Älylaite, kuten iPad tai vastaava
– Editointisovellus älylaitteessa (esim. iMovie)
– Ei pakollinen, mutta suositeltava: Kamerajalusta ja kiinnitysmekanismi jalustaan älylaitteille

Stop trick eli katoamis-, ilmestymis- tai vaihtotemppu. Tehostetta voidaan käyttää esimerkiksi kuvattaessa teleporttausta tai kun halutaan taikoa jokin esine näkymättömäksi tai vaihtaa se joksikin muuksi. Stop trick -temppu on siis kyseessä, jos esimerkiksi kuvattavan henkilön paidan väri vaihtuu kesken kohtauksen kuin taikaiskusta.

Miten stop trick -tehoste tehdään?

 1. Ideoidaan lyhyt kohtaus tai tilanne. Esimerkkikohtauksessa henkilö istuu tuolille, mutta tuoli katoaa juuri ennen istumista.
 2. Asetetaan iPad jalustalle, jos jalustaa ei ole, niin laite tulisi tukea vakaata alustaa (pöytä, hylly tms.) vasten.
 3. Harjoitellaan kohtaus ilman tallentamista. Muutoin harjoitukset noudattavat kuvaustilanteen ohjeita.
 4. Kuvaaja tai ohjaaja antaa luvan näyttelijöille: ”Olkaa hyvä!”, ja käynnistää tallennuksen. Kuvataan tilanne siihen saakka, kun henkilö on juuri istumassa tuolille. 
 5. Tässä vaiheessa kuvaaja painaa kameran tallennuksen taukotilaan ja antaa näyttelijälle merkin omalla äänellä ”POIKKI!”, jolloin näyttelijä osaa jähmettyä paikoilleen. 
 6. Avustaja käy hakemassa varovasti tuolin näyttelijän alta pois. 
 7. Kun tilanne on jälleen valmis jatkumaan. Kuvaaja antaa merkin: ”KAMERA KÄY!” ja painaa sen jälkeen tallennuksen jälleen päälle. 
 8. Näyttelijä ”herää eloon” ja jatkaa tilannetta siitä, mihin se jäi eli henkilö istuu tyhjän päälle. Näyttelijä reagoi tilanteeseen sopivalla tavalla.
 9. Tallennetut otokset avataan editointisovelluksessa (esim. iMovie).
 10. Otokset tuodaan editointisovelluksen aikajanalle. Jos sovellus tekee otosten väliin ristikuvasiirtymät, ne tulee poistaa. Otoksesta toiseen siirrytään suoraa leikkausta käyttäen.
 11. Tehosteen ajoitusta voidaan muuttaa ja parantaa tiivistämällä ensimmäisen otoksen loppua ja toisen otoksen alkua.
 12. Leikkeiden äänenvoimakkuus mykistetään tai ääniraidat poistetaan.
 13. Lisätään musiikkia ja äänitehosteita sekä alku- ja lopputekstit.

 

 

Piksillaatio

Vaativuus: Melko vaikea
Soveltuvuus: 3. – 9. lk. ja toisen asteen oppilaitokset
Tarvittava laitteisto ja tekniikka:
– Älylaite, kuten iPad tai vastaava
– Animaatiosovellus älylaitteessa (esim. Stopmotion)
– Ei pakollinen: Editointisovellus älylaitteessa (esim. iMovie)
– Ei pakollinen, mutta suositeltava: Kamerajalusta ja kiinnitysmekanismi jalustaan älylaitteille

Piksillaatio on stop motion -animaation muoto, missä animoinnin kohteena on ihminen. Tavallisesti stop motion -animaatio tarkoittaa staattisilla esineillä ja asioilla tehtyä animaatiota. Siinä esinettä liikutetaan hieman ja kuvataan yksi tai useampi still-kuva tilanteesta. Tämän jälkeen esinettä liikutetaan uudelleen, kuvataan jne. Kun kuvatut ruudut katsotaan peräkkäin, näyttää siltä kuin kohde liikkuisi. Kyseessä on siis liikkuvan kuvan illuusio. Piksillaatiota voi käyttää trikkinä esimerkiksi silloin, kun vaikkapa halutaan henkilö liikkumaan eteenpäin kävelemisen sijasta liukumalla tai leijumalla. Leijumisen kuvaamisessa on kuvattavan henkilön edettävä hyppimällä saman korkuisia hyppyjä eteenpäin.


Miten piksillaatio tehdään?

 1. Keksitään idea piksillaatioon eli suunnitellaan kohtaus, missä käytetään ihmistä tai ihmisiä animoinnin kohteina.
 2. Henkilön tai henkilöiden etenemistä kuvataan animaatiosovelluksen avulla aina 1-2 ruutua kerrallaan. Jos toiminta pysähtyy, kuvataan useampia ruutuja. Määrä riippuu siitä, kuinka pitkä pysähdys on. Sovelluksessa voidaan määritellä ruutujen määrä sekunnissa (fps, frames per second, framerate).  Tämä kannattaa asettaa esimerkiksi kuuteen kuvaan sekunnissa = kuusi kuvattua kuvaa vastaa yhtä sekuntia valmista materiaalia.
 3. Kuvaamisen jälkeen henkilö liikkuu hieman, jonka jälkeen kuvaaja ottaa jälleen kuvan animaatiosovelluksella. 
 4. Ruutujen kuvaaminen ja kohteen liike toistetaan useita kertoja.
 5. Kameran täytyy pysyä liikkumattomana jalustalla tai muuten tuettuna.
 6. Kuvattu animaatio voidaan viedä editointisovellukseen ja lisätä siihen äänet sekä alku- ja lopputekstit. 

Animaatiosovelluksen käyttäminen tekee kuvaamisesta ja kuvien käsittelemisestä helppoa, sillä animaation kuvaaminen vaatii kymmeniä, jopa satoja kuvia ennen kuin kohtaus on valmis. Sovelluksen käytön lisäksi on ainakin seuraavat tavat tehdä piksillaatiota tai muita animaatioita:

 1. Kuvat voidaan toki ottaa myös älylaitteen tai kameran still-kuva -toiminnolla ja viemällä kuvat editointiohjelman aikajanalle. Koska aikajanalle tulee hurja määrä kuvia, niin voi olla helpointa tehdä editointiprojekti elokuvaksi (export) eli tallentaa se yhtenä videotiedostona laitteen kuva-arkistoon. Tämän jälkeen yhtenäinen videotiedosto avataan uudelleen editointiohjelmassa ja hidastetaan leikkeen nopeutta sopivaksi. 
 1. Toinen tapa on kuvata kohtaus videokuvana ja valita editointiohjelman aikajanalla videokuvasta ne kuvat, joista halutaan piksillaation koostuvan. Älylaitteen editointiohjelmassa tämä voi olla suhteellisen työlästä, kun joudutaan pilkkomaan videoleikettä useista kohdin ja rajaaman halutut kohdat. Tämän jälkeen poistetaan kaikki muu tarpeeton materiaali.