YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

Saamelaisuus elokuvassa

Elokuvan toteuttamisessa pyrittiin jossakin määrin kansatieteelliseen tarkkuuteen, joskin esim. kosinta- ja hääkuvaukset ovat yhdistelmä 3-4 eri alueen saamelaiskulttuurin aineksista, jotta häistä saatiin eksoottisemmat. T.I. Itkosen kirjoissa Suomen lappalaiset I-II (vuodelta 1948) kerrotaan seikkaperäisesti saamelaisten häätavoista ja elokuvaan on sieltä otettu monet vuorosanatkin suoraan.

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

Saamelaisuus

Saamelaisten ilmiasua on jäljitelty pukuja ja rumpuja myöten, joten katsojan, joka ei tunne saamelaiskulttuuria, on helppo pitää elokuvan antamaa saamelaiskuvaa määrätyssä mielessä totuuden mukaisena. Kylän asukkaat näyttävät käyttävän monenlaisia saamen pukuja, joten herää kysymys, että missähän tämä pieni kylä sijaitsee?

Sámi gákti eli saamen puku on saamelaisten kansallisista tunnuksista näkyvin. Puvun mallit vaihtelevat alueittain. Mallit, värit ja koristenauhojen sommittelu kertovat kantajansa saamelaisryhmän, usein suvunkin.

Tutustu eri alueiden saamen pukuihin ja käyttötapoihin esimerkiksi seuraavien linkkien kautta:

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=268
http://www.uusiinari.com/mina-ja-saamenpukuni/

Valkoinen peura perustuu osin yleismaailmalliseen metamorfoosi- eli muodonmuutostarustoon.
Tutustu saamelaisten uskomuksiin valkoisesta peurasta ja valkoisesta porosta. Käytä lähteenä esim.

http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Peura_ja_poro

Saamelaiseen mytologiaan ja muinaisuskoon voi tutustua mm. seuraavien linkkien kautta:https://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelainen_muinaisusko
http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Uhraaminen

Lähteenä käytetty Jorma Lehtolan kirjaa Lailasta Lailaan – Tarinoita elokuvien sitkeistä lappalaisista.

Oppimateriaalin on tuottanut  Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma , Tarja Porsanger