YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

Meissä kaikissa asuu peto – muodonmuutos kauhuteemana

Metamorfoosi eli muodonmuutos on tuttu teema monesta kauhuelokuvasta.

Tämä myös Valkoisen peuran kuvastossa keskeinen teema liittyy kansainvälisiin myytteihin ja taruihin. Naisen ja peuran välinen metamorfoosi on läheistä sukua ihmissusi-aiheelle, joka löytyy mm. Itä-Euroopan, kreikan, Islannin ja Keski-Euroopan kansanperinteestä. Suomalaiselle kansanperinteelle ihmissusiaihe on melko vieras ja Valkoisen peuran metamorfoosiaihe lieneekin enemmän populaarikulttuurin kauhukuvaston kautta suodattunutta kansainvälistä folklorea.

Kauhuelokuvan keskeiseksi hahmoksi ihmissusi päätyi 1930-luvulla. Ihmissusi-elokuvien traditiosta onkin alun perin peräisin muun muassa täysikuun aikaansaama muodonmuutos, Valkoisessa peurassa teema saa kuitenkin naiseuteen liittyviä lisämerkityksiä. Yhteistä metamorfoosi-teeman sisältämille kauhuelokuville on, että niissä on pohjimmiltaan kyse ihmisessä asuvasta pedosta ja sen kohtaamisesta.

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

Tehtäviä

  1. a) Listatkaa yhdessä suomalaisia kauhuelokuvia.
  b) Miksi Suomessa ei juuri ole tehty kauhuelokuvia? Onko tilanne muuttumassa?
  2. Keskustelkaa näkemistänne kauhuelokuvista: mikä on kauhuelokuville tyypillistä, ovatko ne pelottavia, pidättekö kauhuelokuvista jne.
  3. Mainitkaa jokainen yksi tietämänne kauhuelokuva, ja kertokaa mikä siitä tekee kauhuelokuvan.
  4. Järjestäkää luokassa väittely, jossa toinen puoli puolustaa kauhuelokuvaa ja toinen arvostelee sitä roskaviihteenä tms.
  5. Luetelkaa kauhuelokuvien tai kauhukirjallisuuden hahmoja, joihin liittyy muodonmuutosteema. Mitä muodonmuutoksen ympärille rakennettuja elokuvia muistatte nähneenne?
  6. Pohtikaa miten ihmisen muodonmuutos eläimeksi on yleensä kauhuelokuvissa kuvattu? Pohtikaa mitä merkityksiä muodonmuutokselle elokuvissa voisi olla? Keksikää erilaisia tulkintoja.
  7. kehitelkää oma kauhuelokuvaideanne muodonmuutosteeman ympärille. Kirjoittakaa tarinasta juonisynopsis.
  8. a) Lukekaa ohessa oleva englanninkielinen Valkoisen peuran arvostelu, jossa elokuvaa mm. verrataan nykykauhuun. Mitä mieltä olette tällaisesta vertailusta? Oletteko kirjoittajan kanssa samaa vai eri mieltä? Perustelkaa mielipiteenne. Keskustelkaa miksi tämä elokuva näyttää kestäneen aikaa näin hyvin.
  b) Kirjoittakaa Valkoisesta peurasta oma elokuva-arvionne erityisesti kauhugenren näkökulmasta.