YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

”Poikain suhteesta aikakauden suureen ihanteeseen”

Pojat on omien sanojensa mukaan ”kuvaus Oulun poikain suhteesta aikakauden suureen ihanteeseen, sotaan, ja sen edustajiin, saksalaisen vuoristoarmeijan alppijääkäreihin”.

Saksalaiset sotilaat näyttäytyvät pojille ihailun kohteena, mutta myös mahdollisuutena oman edun tavoitteluun – viluiset sotilaat maksavat villapaidoista kameroilla ja konjakilla.

Suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden seksuaaliset ja romanttiset suhteet ovat eräs elokuvan keskeinen teema ja vaikka sen käsitteleminen nuorten poikien näkökulmasta toimii tavallaan etäännyttämisen keinona, lisää samainen näkökulma aiheeseen myös raadollisuutta jättäessään naiset äänettömiksi. Tuoreemmin Saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten suhteita on käsitelty Virpi Suutarin dokumentissa Auf Wiedersehen Finnland (2010).

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

Tehtäviä

  • Miten elokuvan nuoret päähenkilöt suhtautuvat sotaan ja sotilaisiin?
  • Mikä oli nykyajan näkökulmasta tuttua, mikä erilaista?
  • Millaisia naishahmoja elokuvassa oli?