YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

Kiusattu ja kiusaajat

Elokuvassa Jochemin kiusaajat ovat hänen luokkatovereitaan. Kiusaajaporukkaa johtaa Sanne, joka käyttää saamaansa asemaa ja valtaa hyväkseen, yksin tai muiden kiusaajien tukemana. Käy kuitenkin ilmi, että Sannella on murheita omiin kotioloihin liittyen, mikä selvästi aiheuttaa hänelle huolta ja pahaa oloa. Sannen kotiolot ovat myös luokan opettajan tiedossa, joka aika ajoin kyselee tämän vointia ja jaksamista.

Jochemin kotiolot taas vaikuttava huolettomilta, ja hänellä on rakas harrastus, jossa hän on edennyt pitkälle lahjojensa ansiosta – ja kiusaamisesta huolimatta. Jochemin vanhemmat ovat huomanneet, että kaikki asiat eivät ole hyvin koulussa, luokan opettaja taas ei kiinnitä Jochemiin huomiota muuten kuin hänen joutuessa ”pilailun” kohteeksi kiusaajien toimesta. Jochemin toiveesta hänen vanhempansa eivät ole puuttuneet kiusaamiseen. Jochem on hyvissä väleissä Davidin kanssa, ja ystävystyy vapaaehtoistyön kautta luokkatoveriin Veraan.

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

Tehtävät

 • Miten kuvailisit Jochemia ihmisenä, entäpä kiusaajia? Minkälaiset piirteet heissä korostuvat?
 • Minkälaiset taustat Jochemilla ja kiusaajilla on? Mitä heistä kerrotaan, mitä taas jätetään kertomatta?
 • Mitä arvelet, miksi juuri Jochem joutui kiusatuksi? Annetaanko elokuvassa jotain selvää syytä kiusaamiselle?
 • Miten taas kiusaajat ajautuivat kiusaajiksi? Annetaanko tälle selvää syytä?

Kuka kiusaa, ketä kiusataan?

 • Muistelkaa elokuvaa pareittain tai pienryhmissä, ja etsikää siitä seuraavat Suomen Mielenterveysseuran määritelmät täyttävät henkilöhahmot. Perustelkaa valintanne. Käykää tehtävä sitten yhdessä läpi ryhmän kesken.
  Uhri: Oppilas, jota toistuvasti kiusataan. Esimerkiksi lyödään, revitään vaatteista, nimitellään, tuhotaan omia tavaroita tai haukutaan internetissä.
  Kiusaaja: Kiusaaja aloittaa kiusaamisen ja saattaa yllyttää muitakin kiusaamaan.
  Kiusaajan tukija: Kiusaajan tukija ei itse aloita kiusaamista, mutta lähtee kiusaamiseen mukaan. Hän saattaa olla kiusaamisen yleisönä ja nauraa kiusaajan mukana kiusaamiselle. Kiusaajan tukija saattaa kannustaa kiusaajaa jo pelkästään sillä, että tulee paikalle katsomaan kiusaamista eikä tee mitään lopettaakseen sitä.
  Puolustaja: Puolustaja on kiusatun puolella, kertoo kiusaamisesta aikuisille ja yrittää saada kiusaamisen loppumaan.
  Ulkopuolinen: Ulkopuolinen poistuu paikalta kiusaamisen alkaessa, mutta ei kerro kiusaamisesta aikuisille tai yritä tukea kiusattua. Ulkopuolinen tulee toiminnallaan vahingossa hyväksyneeksi kiusaamisen.
 • Muistelkaa vielä, miten kiusaaminen näkyi Jochemissa ja miten hän reagoi siihen. Verratkaa huomioita sitten seuraavaan Kivakoulun listaan. Esimerkkejä muutoksista kiusatussa:
   •    pelkää kävellä kouluun tai koulusta kotiin tai muuttaa tavallisen koulumatkansa reittiä
   •    ei halua mennä koulubussiin tai muuhun koulukyytiin
   •    pyytää toistuvasti päästä henkilöautolla kouluun tai haluaa saattajan
   •    on ylipäänsä haluton menemään kouluun, jää pois koulusta tai tunneilta ilman selvää syytä
   •    valittaa kouluaamuisin olevansa sairas
   •    tulee kotiin koulusta vaatteet tai koulureppu sotkettuna ja revittynä
   •    tulee kotiin nälkäisenä (ei ole uskaltanut mennä ruokalaan syömään)
   •    muuttuu vetäytyneeksi, hiljaiseksi ja näyttää kadottaneen itseluottamuksensa
   •    muuttuu stressaantuneeksi ja ahdistuneeksi
   •    on menettänyt ruokahalunsa, sanoo usein ettei ruoka maistu
   •    itkee itsensä uneen, näkee painajaisunia
   •    kadottaa omaisuuttaan (lakki, pipo, kirjat, vihot, penaali jne.)
   •    pyytää tai varastaa rahaa (antaakseen kiusaajalle tai hänen apureilleen) tai kadottaa toistuvasti tasku- ja viikkorahansa
   •    saa selittämättömiä mustelmia, naarmuja ja haavoja
   •    tulee kiukkuiseksi, helposti ärsyyntyväksi ja ”hankalaksi”
   •    on usein yksin ilman kavereita, ei tuo enää kavereita kotiin
   •    kieltäytyy kertomasta, mikä vaivaa tai on vikana, tai antaa toistuvasti epäuskottavia selityksiä edellä mainituille asioille

  Mitä yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia huomaatte? Keskustelkaa vielä siitä, miten elokuvan aikuiset reagoivat Jochemin käytökseen ja olemukseen, ja miten itse toimisitte samassa tilanteessa, jos huomaisitte vastaavia piirteitä luokkatoverissanne.