YLÄKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

Kiusaaminen

Elokuvassa seurataan 15-vuotiasta Jochemia, joka kokee kiusaamista luokkatoverien taholta. Kiusaaminen ilmenee nimittelynä ja fyysisenä väkivaltana. Opettajan tai muun aikuisen ihmisen läsnä ollessa kiusaaminen naamioidaan nuorten toimesta leikiksi tai pilailuksi, ja jää siten monelta aikuiselta huomaamatta.

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

Tehtävät

  • Miten määrittelisitte kiusaamisen? Voitte käyttää apuna tai käydä lopuksi läpi MLL:n tekstin kiusaamisesta.
  • Mikä on mielestäsi vain leikkiä, mikä taas kiusaamista? Perustele. Voit poimia esimerkkejä elokuvasta.
  • Mitä kiusaamisen muotoja on olemassa?
  • Oletko itse kohdannut luokassasi tai koulussasi kiusaamista? Miten se ilmeni? Miten siihen puututtiin?
  • Oletko joskus törmännyt tilanteeseen, jossa oppilaat ovat nimitelleet tai häiriköineet opettajaa tai muuta koulun henkilökuntaa, ts. aikuista ihmistä? Onko tämä mielestäsi kiusaamista?
  • Jos mietit kiusaamiseen liittyvää uutisointia, miten ja kenen kannalta asiasta yleensä uutisoidaan? Mitä ajatuksia uutisoinnit herättävät sinussa? Mitä ratkaisuja kiusaamiseen esitetään kirjoituksissa ja kenen toimesta?

Jos mietit kiusaamiseen liittyvää uutisointia, miten ja kenen kannalta asiasta yleensä uutisoidaan? Mitä ajatuksia uutisoinnit herättävät sinussa? Mitä ratkaisuja kiusaamiseen esitetään kirjoituksissa ja kenen toimesta?

Näkyvää ja ei-näkyvää kiusaamista

Tutustukaa MLL:n Nuortennetin määritelmiin kiusaamisesta. Käykää myös Kivakoulun sivuilla katsomassa mitä kiusaamisen muodoista kerrotaan. Kirjatkaa sitten ylös, miten kiusaaminen ilmeni elokuvassa, ja keskustelkaa sen jälkeen aiheesta ryhmässä. Mitä kiusaamisen muotoja havaitsitte elokuvassa? Nousiko jokin muoto toista enemmän esille? Jäikö elokuvasta mieleen jokin tietty kiusaamiseen liittyvä kohtaus?

Suora kiusaaminen
Voi olla esimerkiksi nimittelyä, haukkumista, toisen tavaroiden rikkomista tai varastamista, nettihäiriköintiä, potkimista, tönimistä, lyömistä eli pahoinpitelyä. Suoran kiusaamisen usein ulkopuolinenkin havaitsee.

Epäsuora kiusaaminen
Voi olla esimerkiksi ilkeiden juorujen levittämistä, selän takana puhumista, kiusatun eristämistä muusta luokasta tai ryhmästä, ulkopuolelle jättämistä, huomiotta jättämistä, huokailua, tuijotusta, nimettömien puhelujen soittamista, tekstiviestien ja sähköpostien lähettämistä nimettömästi tai sopimattomien kuvien ja kuvamanipulaatioiden levittämistä. Kiusattu ei välttämättä tiedä, ketkä kaikki ovat kiusaamisessa mukana. Ulkopuolisen voi olla vaikea havaita epäsuoraa kiusaamista.

Lähde: MLL Nuortennetti, Kivakoulu: ”Kiusaamisen muodot”

  • Katsokaa seuraava Yhteisvastuun video:  ”Kahdeksan vuoden yksinäisyys: Mintun tarina.”(kesto 7 min). Mitä tunteita ja ajatuksia se herättää? Löydättekö Mintun tarinasta yhteneväisyyksiä Jochemin tarinaan? Miten Minttu selvisi elämässä eteenpäin