Miten varhaiskasvatuksessa voi opettaa elokuvaa?

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) kuvaillaan, kuinka varhaiskasvatuksella luodaan pohjaa lapsen koko elämän kestävälle oppimisen polulle. Perusteissa esitellään viisi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen on vasun mukaan avain lapsen kasvuun yksilönä sekä yhteisön jäsenenä.

Koulujen elokuvaviikon materiaaleissa on monia keinoja tuoda elokuva mukaan myös varhaiskasvatukseen. Elokuvaviikon pedagoginen sisältö on suunniteltu palvelemaan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita alunperin koulumaailmaan, mutta samat teemat ovat vahvasti mukana jo varhaiskasvatussuunnitelmassa. Elokuvaviikon pedagogiikassa korostuu erityisesti ajattelun ja oppimisen, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun sekä monilukutaidon ja tvt-osaamisen osa-alueet.

 

Oppimateriaalit tukevat pedagogisia tavotteita

Koulujen elokuvaviikon Tutkitaan-osiossa on koottu tehtäviä, jotka hyödyntävät kamerakynän pedagogiikkaa. Kamerakynän pedagogiikassa videokameraa käytetään ajattelun, havainnoinnin, itseilmaisun ja tutkimisen välineenä. Kamerakynän pedagogiikkaan voi tutustua tarkemmin Mielekästä oppimista kamerakynällä -oppaan (PDF) avulla.

Tutkitaan-osion tehtävät on jaettu oppiaineiden mukaisesti, mutta niistä löytyy myös varhaiskasvatukseen soveltuvia tehtäviä:

  • Värit-tehtävä tutustuttaa lapsen päiväkotiympäristöstä löytyviin väreihin.
  • Eläinhavaintoja- ja Lemmikkieläin-tehtävät auttavat lasta havainnoimaan niin metsän kuin kodinkin eläimiä kunnioittavalla tavalla.
  • Geometriset muodot -tehtävän avulla lapsi voi opetella perusmuotoja ja löytää niitä ympäristöstään.
Koulujen elokuvaviikko. Lasten uutiset -työpaja.
Lasten uutisissa tuodaan esille asioita, jotka ovat tärkeitä lapsille.

Lasten uutiset -työpaja on suunniteltu kehittämään lapsen vaikuttamis- ja ilmaisutaitoja. Työpajassa tutustutaan uutisten rakenteeseen ja opetellaan erilaisia uutiskriteerejä. Lapsi pääsee itse kokeilemalla sukeltamaan uutisten maailmaan sekä tutustumaan elinpiiriinsä. Pienryhmässä toteutettavassa työpajassa päästään myös harjoittelemaan niin ryhmätyöskentelyä, suunnittelutaitoja kuin käytännön uutistoimituksen tehtäviäkin.

”Mitä kaikkea animaatio voikaan herättää henkiin!”

Sirkusanimaatiopajassa ryhmä pääsee uppotumaan värikkääseen sirkukseen. Lapset tutustuvat ensin sirkusteemaan, jonka jälkeen he saavat itse toteuttaa elävän animoidun sirkusesityksen. Sirkusanimaatiopajan tavoitteena on tutustuttaa lapset animaation maailmaan ja tuottaa lapsille uudenlaisia elämyksiä. Erityisesti lapsiryhmä oppii teknisiä taitoja, älylaitteen ominaisuuksia sekä sirkuksen ja animaation kulttuuriperintöä. Työpajassa kuitenkin hauskuus on tärkeintä! Animointia voi opetella myös Animaatioharjoituksilla, joissa lyhyillä tehtävillä tutustutaan animaation anatomiaan. Pienryhmissä tehtävät stop motion -animaatiot eivät vaadi vielä tarinaa, vaan niissä opetellaan animoinnin erilaisia tekniikoita ja ryhmätyöskentelyä. Projektien parissa työskentely vahvistaa lapsen uteliaisuutta ja mielikuvituksen käyttöä – mitä kaikkea animoinnilla voikaan herättää henkiin! Lapsi on aktiivinen tekijä, joka tuottaa ja arvioi tuotoksia eri ympäristöissä ja konteksteissa. Prosessissa lapsi sekä oppii medialla että mediasta.

Koulujen elokuvaviikko. Sirkusanimaatio-työpaja.
Lasten keksimät hahmot heräävät eloon animaation avulla.

Elokuvakasvatuksen peruselementtinä on tutkia elokuvaa pintaa syvemmältä ja tulkita elokuvan sanomaa. Myyrän aarre -animaatioelokuvassa pohditaan onnellisuutta ja kateutta. Tehtävien avulla voi myös tutkia muun muassa elokuvan ääniä, jakaa positiivisuutta ympärilleen tai tehdä pöytäteatterin metsässä. Minulla on tiikeri -animaatioelokuvassa taas päästään keskustelemaan rohkeudesta, salaisuuksista, mielikuvitusystävistä sekä naapureista. Elokuviin liittyvillä tehtävillä pystyy laaja-alaisesti käsittelemään monilukutaitoa sekä kulttuurisidonnaisia toimintatapoja. Koulukinon ammattikasvattajien suunnittelemien tehtävien avulla elokuvien teemoja voidaan avata ja synnyttää keskustelua. KAVIn Elokuvapolulle on lisätty myös Esipolku, josta löytyy lisää varhaiskasvatukseen suunniteltuja elokuvan oppimateriaaleja. Esipolulla voi tutustua esimerkiksi Pikkulin ja Käytöskukka-jaksojen avulla niin medialukutaitoihin kuin tunnetaitoihinkin.

Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää elokuvaviikon luomia Elokuvan kotitehtäviä. Kotitehtävät on suunniteltu lähtökohtaisesti itsenäisesti tehtäviksi, mutta erityisesti alle kuusivuotiaille lapsille tehtäväkokonaisuudesta voidaan hyödyntää oppimateriaaleja päiväkotiympäristössä aikuisen tukemana. Hauskat lasten ja nuorten tekemät lyhytelokuvat siivittävät keskustelun esimerkiksi ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Kotitehtävissä on vahva tulokulma itsetekemiseen ja elokuvan avulla oppimiseen. Elokuvien tekijöiltä löytyy videot, joissa kerrotaan, miten he valmistivat elokuvansa ja vinkkejä muille elokuvan tekemiseen.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu