Tulkinta eli miksi elokuva on tehty

Kulttuurinen representaatio

 • Miten kuvailisit elokuvassa esiintyviä ihmisiä?
 • Millaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa he elävät?
 • Miten Péterin ja Eszterin koti ja perheet eroavat toisistaan?
 • Miten elokuvassa kuvattu kulttuuri ja ympäristö eroaa suomalaisesta?

Kohderyhmä

 • Kenelle elokuva on tehty? Mikä on elokuvan kohderyhmä? Kuulutko sinä itse kohderyhmään?
 • Millä tavalla kohderyhmä on huomioitu?
 • Keitä elokuva voisi ärsyttää tai loukata? Mille kohderyhmälle et suosittelisi elokuvaa?
 • Millaisia moraalisia kysymyksiä elokuvassa käsitellään?

Tuotannolliset tekijät ja representaatio

 • Kuka elokuvan on tehnyt? Olisiko joku muu voinut tehdä saman elokuvan?
 • Mitkä ovat elokuvan tarkoitukset ja tavoitteet?
 • Mikä on elokuvan sanoma?
 • Mikä on elokuvan suhde todellisuuteen?
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://www.freeed.com/https://culture.hu/fi/helsinkihttp://minedu.fi/etusivu