Seksuaalisuus ja omat rajat

Tehtävä on suunniteltu hyödyntäen Amnesty Internationalin Suomen osaston tuottamia opetusmateriaaleja Mun rajat sekä Puhutaan suostumuksesta. Lisätietoa ja -tehtäviä seksuaali- ja ihmisoikeuksiin liittyen löytyy Amnestyn sivuilta.


Stop-leikki

Kesto 5–10 min

Tämä harjoituksen tarkoituksena on harjoitella omien rajojen tunnistamista, niistä ilmaisemista sekä toisten rajojen kunnioittamista. Tehtävän tarkoituksena on oivaltaa, että fyysisten ja henkisten rajojen kunnioittaminen on jokaisen ihmisoikeus. 

 • Harjoitus tehdään pareittain. Nuoret asettuvat seisomaan noin kahden metrin etäisyyden päähän pareistaan. Ensin toinen pari (A) jää seisomaan paikalleen, ja toisen parin (B) tehtävänä on kävellä hiljaa tätä kohti. A:n tehtävänä on sanoa ”Stop!” siinä kohtaa, kun hän ei halua B:n tulevan enää lähemmäs. B:n tulee tällöin pysähtyä. Myös B voi pysähtyä  aiemmin, mikäli hänen sietorajansa tulee vastaan.  
 • Jaa nuoret pareihin ja toteuttakaa tehtävä niin, että molemmat parit saavat kokeilla molempia rooleja.  
 • Keskustelkaa lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kesken tai pienissä ryhmissä:
  • Miltä harjoitus tuntui? Tuntuiko harjoitus erilaiselta vai samalta A:n ja B:n rooleista käsin?
  • Päästäisitkö jonkun ihmisen lähemmäksi kuin toisen? Entä miten erilainen paikka tai konteksti voisi vaikuttaa tilanteeseen?
  • Fyysisten ja henkisten rajojen kunnioittaminen on jokaisen ihmisoikeus. Mitä ajatuksia harjoitus herätti tähän liittyen?

 


Ongelmanratkaisija

Kesto 20 min

Oppilaat ratkovat pienryhmissä teemaan liittyviä arkisia tilanteita. 

 • Oppilaat jaetaan pienryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan 1–5 tilannetta pohdittavaksi. Ryhmät pohtivat ongelmatilanteita monesta eri näkökulmasta ja miettivät, miten ratkaisisivat ongelman. Lopuksi ryhmät esittelevät tilanteet ja niiden ratkaisuehdotelmat.  
 • Käsiteltävät tilanteet: 
  1. Bussissa aikuinen laittaa käden polvelleni ja alkaa lähennellä minua. Mitä teen?
  2. Olen tavannut netissä ihanan tyypin. Haluisin tavata hänet kasvokkain. Mitä teen? Menenkö tapaamaan häntä, kenelle pitäisi ilmoittaa tapaamisesta, otanko kaverin mukaan, missä kannattaisi tavata?
  3. Luokan oppilaat ovat laittaneet YouTubeen videon, jossa herjataan jotakuta luokan oppilasta. Herjattu oppilas ilmoittaa asiasta opettajalle. Miten tilanne tulisi ratkaista?
  4. Netin keskustelupalstalla yhteyttä ottaa tyyppi, joka sanoo, että jos vilautan sille paljasta pintaa, saan farkut. Mitä asian suhteen tulisi tehdä?
  5. Mitä voin tehdä, jos joudun stalkkauksen, trollauksen, groomingin tai muunlaisen häirinnän kohteeksi internetissä?

Grooming = Aikuinen ihminen tutustuu ja ystävystyy netissä tai somessa lapsen tai nuoren kanssa tarkoituksenaan myöhemmin saada suhteesta seksuaalista tyydytystä. Kyse on siis seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Trollaus = Tahallista kiusantekoa, jonka tarkoituksena on saada trollauksen kohde tai joku muu menettämään malttinsa tai muulla tavalla reagoimaan negatiivisesti.

Stalkkaus = Netissä, somessa ja arkielämässä tapahtuvaa vainoa. Pakkomielteistä yhteydenpitoa tai vakoilua.

 


Meemejä ja kollaaseja

Kesto 45–60 min

Tarkoituksena on harjoitella luovan yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja. Tehtävä rohkaisee kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joissa jokaisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuu. 

 • Aluksi mietitään yhdessä, miksi ylipäätään on ollut tarvetta määrittää seksuaalioikeudet? YK:ssa maailman valtiot ovat sopineet, että seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden ja parien oikeuksia päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, kuten oikeudesta päättää läheisten suhteiden solmimisesta, avioitumisesta ja lasten saamisesta. Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen katsomatta. Nuoret voivat miettiä seuraavia seksuaalioikeuksiin liittyviä asioita: 
  • Oikeus omaan seksuaalisuuteen
  • Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
  • Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
  • Oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin
  • Oikeus näkyä
  • Oikeus yksityisyyteen
  • Oikeus vaikuttaa
 • Ohjeista nuoria tekemään oma luova teos, joka esittää miten seksuaalioikeudet voisivat toteutua. Vaihtoehtoisesti teos voi kuvata sitä, mitä jokin edeltävistä seksuaalioikeuksista merkitsee heille. Työn toteutustapa voi olla esimerkiksi meemi, piirros, kollaasi, juliste, muraali tai valokuva. Inspiraatiota työhön voi etsiä esimerkiksi Instagramista ja muista sosiaalisen median kanavista @letstalkaboutyes-tililtä tai hashtageilla #letstalkaboutyes, #consent ja #suostumus2018.  
 • Esitelkää lopuksi työt niin, että nuoret kiertävät töidensä kanssa vapaasti tilassa. Äänimerkin antamisen jälkeen he muodostavat 2–3 hengen pienryhmiä ja keskustelevat teoksista vapaamuotoisesti.
   

Purkupuu 

Kesto 5–10 min

Tehtävän tarkoituksena on koota oppitunnin aikana käytyä keskustelua yhteen. 

 • Ohjaaja piirtää kuvan tavallisesta puusta taululle. Ohjaaja antaa jokaiselle oppilaalle yhden post-it-lapun ja pyytää häntä kirjoittamaan lapulle yhden asian, miten oppilas aikoo edistää seksuaalioikeuksien toteutumista omassa elämässään. Lappuun voi myös kirjoittaa, mitä on oppinut tunnilla. Lopuksi oppilas kiinnittää lapun lehdeksi yhteiseen puuhun taululle. Ohjaaja voi lukea muutaman lapun ääneen.
 • Ajatukset voi kerätä myös sähköisesti esimerkiksi Padletiin, Mentimeteriin tai Google Jamboardiin. 
Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://www.freeed.com/https://culture.hu/fi/helsinkihttp://minedu.fi/etusivu