Lähiluku eli miten elokuva on tehty

Dramaturgia

Tarinan dramatisointi elokuvan muotoon. Miten tarina internethäirinnästä/-ahdistelusta kääntyy elokuvaksi? Millaisia kerronnallisia ja ilmaisullisia keinoja elokuvan ohjaaja on käyttänyt?

Elokuvan rakenne ja aikatasot ovat merkittävässä roolissa. Elokuvan rakenne jakaantuu kolmeen näytökseen, jotka yhdessä muodostavat tarinan:
1. osassa kuvataan tapahtumia uhrin näkökulmasta,
2. osassa ahdistelijan näkökulmasta,
3. osassa tapahtumat tuodaan yhteen.

Pohdi, miksi ohjaaja on valinnut tällaisen lähestymistavan.


Löytyvätkö seuraavat klassisen draaman mallin mukaiset vaiheet elokuvasta, ja mitä elokuvan tapahtumia liittyy eri vaiheisiin?

Alkusysäys
Miten tarina käynnistyy?

Esittely
Mitä asioita elokuvan henkilöistä ja tapahtumapaikoista kerrotaan? Mistä elokuva kertoo?

Syventäminen
Miten päähenkilön suhde muihin henkilöihin muuttuu? Mitä ongelmia päähenkilö kohtaa?

Ristiriitojen kärjistyminen
Millaisia yllättäviä muutoksia tarinan etenemisessä tapahtuu?

Ratkaisu
Mikä on elokuvan loppuratkaisu? Saavuttaako päähenkilö tavoitteensa?

Häivytys
Mitä loppuratkaisun jälkeen tapahtuu?

Miten elokuva jatkuu? Miettikää parin kanssa tai pienryhmissä. Miksi joissakin elokuvissa on ns. avoin loppu?

 


Elokuvan tyyli

Miten elokuva on tehty? Kuvaile elokuvan visuaalista tyyliä ja elokuvantekijän ratkaisuja. Löydätkö persoonallista ilmaisua tai omaperäisiä kerronnallisia ratkaisuja?

Miten kirjoitettua tekstiä käytettiin elokuvassa ja miten se vaikutti tarinan kulkuun?


 

Voimia ja vastavoimia – Elokuvan henkilöhahmot

Päähenkilö eli protagonisti on useimmiten hahmo, joka kasvaa ja kehittyy elokuvan kuluessa vastoinkäymisten kautta. Häntä myös yleensä näytetään eniten. Henkilöitä, jotka estävät päähenkilöä saavuttamasta tavoitteitaan, kutsutaan vastustajiksi eli antagonisteiksi.

 

– Kuka oli elokuvan päähenkilö ja millainen ihminen hän on?

– Millaisia ovat hänen tavoitteensa elokuvan eri vaiheissa?

– Ketkä ovat elokuvassa päähenkilön vastustajia ja millaisina heidät esitettiin?

– Keitä muita henkilöitä elokuvassa on ja millaisia he ovat?

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://www.freeed.com/https://culture.hu/fi/helsinkihttp://minedu.fi/etusivu