KUVAA KAUPUNKISINFONIA: MILTÄ SATAVUOTIAS SUOMI NÄYTTÄÄ?

Kesto:
4 x 45 min

Soveltuvuus:
3. – 9.lk

Työpajassa kuvataan Kaupunkisinfonia-elokuva. Oppilaat valitsevat yhden lähiympäristöön liittyvän teeman, jonka perusteella tehdään käsikirjoitus ja kuvataan tuotos. Teemoja ovat mm. kaupungin kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, ihmiset, luonto, liikenne ja kestävä kehitys.

Tuntisuunnitelma:

1: Kaupungin olemus -peli 15 min
Peli toimii lämmittelyharjoituksena. Siinä luodaan kuvitteellinen kaupunki määrittelemällä kohteita, toimintoja ja tapoja, joista kullekin kaupungille ominainen tunnelma ja kaupunkikuva muodostuvat. Näitä voidaan hyödyntää käsikirjoitusvaiheessa.

2: Käsikirjoittaminen 30 min
Kaupunkisinfonian käsikirjotus rakentuu eri teemoista syntyvän mielikuvalistan sekä eri oppiaineisiin liittyvistä kysymyksistä.

3: Teemamusiikin valinta 10 min
Pienryhmä valitsee omaan suunnitelmaan ja kaupungin olemukseen sopivan musiikin.

4: Kuvaaminen 50 min
Pienryhmät kuvaavat mielikuvalistalta poimimiaan kohteita ja etsivät vastausta valittuun teemaan liittyvään kysymykseen. Kohteita kuvataan noin 20 kappaletta. 

5: Editointi 45 min
Teokselle luodaan rytmi ja kerronnan tempo. Hyödynnetään musiikin ja kuvan yhteisvaikutusta mm. siirtymien, nopeutusten, hidastusten ja leikkaustempon suhteen. Lopullisen teoksen kesto on maksimissaan kaksi minuuttia.

6: Ensi-ilta ja keskustelu 30 min
Valmiit elokuvat esitetään koko luokalle. Elokuvan katsomisen jälkeen oppilaat voivat kommentoida näkemäänsä ja keskustella nähtyyn tuotokseen liittyvästä kaupunkikuvateemasta.

Siirry tehtävänantoon