Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat kouluissa

Elokuvien ja videoiden tekemiseen ja julkaisemiseen liittyvät tekijänoikeudet ja käytänteet

Usein videoita kuvatessa tulee tarve myös julkaista valmiita teoksia. Jos videoteoksessa on tunnistettavissa olevia ihmisiä, tarvitaan kuvauslupa. Jos teos halutaan julkaista esimerkiksi verkossa tai esittää julkisesti, tarvitaan tekijöiltä ja kuvissa näkyviltä ihmisiltä lisäksi jukaisulupa. Alaikäisiltä lupa pyydetään kirjallisena lapsen huoltajalta. Valmis lupakaavake löytyy esimerkiksi täältä, mutta luvan voi kysyä myös muulla tavoin. Luvat voi säilyttää omissa arkistoissa. Tärkeää on, että koskaan ei kuvata tai julkaista sellaista materiaalia, johon kuvattava tai alaikäisen kuvattavan kohdalla hänen huoltajansa ei ole antanut lupaa.

Lupien saamiseen eteen kannattaa nähdä vaivaa, sillä videoiden julkaisu on erinomainen motivaattori tekemiselle. Nähty vaiva palkitaan ja teokset saavat ansaitsemaansa näkyvyyttä, josta tekijät voivat olla ylpeitä. Lupa-asioista huolehtiminen ja tekijänoikeuksiin tutustuminen on myös tärkeä osa oppimiskokemusta ja sisällöntuottamiseen liittyviä käytänteitä. Jos julkaisulupien hankkiminen on haastavaa, voi videoita kuvata myös niin, ettei niissä näy ihmisiä ollenkaan.

Elokuvia tai videoita tekiessä on tärkeää myös huolehtia siitä, että videossa ei kuulu sellaista musiikkia, joka ei ole teostovapaata. Esimerkiksi kaupallisesti tuotetun oman lempimusiikin käyttö elokuvassa on tekijänoikeussyistä kielletty. Musiikkia voi kuitenkin säveltää itse tai pyytää lupaa käyttää tutun tekemään musiikkia. Verkosta on myös ladattavissa esimerkiksi Creative Commons (CC) -lisenssin alla julkaistua musiikkia, jolloin useimmiten riittää, että lähde ja tekijä mainitaan elokuvan tai videon lopussa. Jokaisen musiikkikappaleen kohdalla kannattaa julkaisu- ja käyttöehdot tarkistaa erikseen.

Ulkomaisten elokuvien katsominen koulussa

Elokuvien ja dokumenttielokuvien julkiseen esittämiseen tarvitaan aina erillinen lupa. Esitysluvan myöntää elokuvan tuotantoyhtiö tai tuottajan valtuuttama muu taho. Suomessa suurimpia amerikkalaisia ja eurooppalaisia elokuva- ja tuotantoyhtiöitä sekä maahantuojia edustaa M&M Viihdepalvelu Oy. Elokuvalisenssi-vuosiluvalla on helpotettu elokuvien ja dokumenttien opetuskäyttöä kouluissa. Elokuvalisenssi-vuosiluvan avulla voi varmistaa, että elokuvien ja dokumenttielokuvien osalta tekijänoikeuslain vaatimukset täyttyvät opetuskäytössä. Lupa oikeuttaa muun muassa oppilaitokset näyttämään sopimuksen piiriin kuuluvien tuotantoyhtiöiden elokuvia vapaasti ilman erillistä raportointia tai hallinnointia. Lupa on voimassa vuoden kerrallaan siitä päivämäärästä, kun sen halutaan alkavan. Koulukohtainen lisenssi maksaa 3,50€/oppilas/vuosi. Hintaan lisätään alv 24%.

M&M Viihdepalvelu antaa elokuvien tekijänoikeuksiin ja Elokuvalisenssi-vuosilupaan liittyviä lisätietoja, puhelimitse 0207 436 700 tai osoitteessa www.elokuvalisenssi.fi

Kotimaisten elokuvien katsominen koulussa

Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry myöntää kouluille, kunnille ja oppilaitoksille lupia kotimaisten, dvd-, Blu-ray- ja videolevityksessä olevien tallenteiden sekä video on demand -elokuvien esittämiseen. Lupa kattaa APFI:n verkkosivuillaan ylläpitämässä luettelossa mainitut suomalaiset elokuvatuotannot. Sopimuksen kotimaisten elokuvien opetuskäytöstä voi tehdä kunta keskitetysti kaikkien oppilaitostensa osalta, koulu itsenäisesti tai muu oppilaitoksen omistaja.

Opetuskäyttöluvan hinta on 2€/oppilas/kalenterivuosi (+alv 24%). Lupa on voimassa toistaiseksi ja maksetaan kerran vuodessa. Luvan saat täyttämällä lupahakemuksen täällä.