På Svenska – Filmkamraten

Filmkamraten är ett svenskspråkigt arbetsredskap för dig som är lärare och vill använda film i undervisningen. Filmkamraten erbjuder ett urval nordiska barn- och ungdomsfilmer att visas i skolan och ett unikt pedagogiskt material att jobba vidare med i klassen. Bekanta dig med Filmkamratens material och de filmer som erbjuds på www.filmkamraten.fi. Filmkamraten har utvecklats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf med understöd från undervisnings- och kulturministeriet och riktar sig till svenskspråkiga skolor (även språkbad) i Finland.

Filmkamraten