Skolornas filmvecka 2020

Skolornas filmvecka är en kostnadsfri temavecka kring filmfostran, som riktar sig till alla grundskolor i Finland. I år är samarbetar filmveckan med svenskspråkiga Filmkamraten och erbjuder på så sätt, för första gången, också svenskspråkigt filmpedagogiskt material!