ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO

Yhteiskuntaoppi

Tehtävät:

1. Vaalimainos (3.-6.lk)
2. Hieno vai hirveä koulu? (1.-6.lk)
3. Lapsen oikeudet (4.-6.lk)

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

1. Vaalimainos

Aika: 2 x 45min – 4 x 45min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   haastattelumikrofoni (ei pakollinen)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Suunnitelkaa ja kuvatkaa oma vaalimainos kuvitteellisia koulun vaaleja varten.

Työvaiheet:

 1. Pienryhmästä valitaan henkilö, jolle tehdään vaalimainos
 2. Ryhmä miettii käsikirjoituksen: mitä videolla halutaan sanoa ja mikä on videon kohderyhmä? Videossa voidaan esitellä epäkohtia ja niihin ratkaisuja, vaalilupauksia ja vaalislogan sekä paljon muuta. Voitte etsiä ryhmän kanssa netistä erilaisia vaalimainoksia ja tutkia, mitkä elementtejä ne sisältävät. Miten esim. vedotaan katsojan tunteisiin?
 3. Kuvatkaa video.
 4. Tarvittaessa video editoidaan, jolloin siihen voidaan lisätä tekstiä ja musiikkia.
 5. Näyttäkää valmiit vaalivideot luokassa ja järjestäkää äänestys niiden pohjalta. Voitte myös näyttää videot muissa luokissa ja pyytää oppilaita äänestämään.
 6. Eniten ääniä saaneen ehdokkaan vaalimainos katsotaan uudestaan ja pohditaan, mikä videossa vetosi äänestäjiin.

2. Hieno vai hirveä koulu?

Aika: 2 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

Tehkää video, jossa esittelette oman koulunne joko otsikolla “Hieno koulu” tai “Hirveä koulu”. Esitelkää paikat kouluun saapuvan vieraan näkökulmasta. Videon pituus noin 2 minuuttia.

 1. Mieti ryhmäsi kanssa, kummasta näkökulmasta haluatte esitellä koulunne.
 2. Lähtekää tutkimusretkelle etsimään sopivia yksityiskohtia. Mitä pitäisi kuvata, että koulu näyttäisi hienolta tai hirveältä?
 3. Tehkää käsikirjoitus, johon listaatte jokaisen yksityiskohdan, jonka haluatte kuvata. Tehkää lista siinä järjestyksessä kuin ne kuvataan. Yksityiskohtien lomaan voitte suunnitella reaktiokuvia, joissa näytetään miten käytävällä kulkeva vieras reagoi näkemäänsä. Voisiko video alkaa kohtauksella, jossa vieras saapuu kouluun?
 4. Videot kannattaa kuvata yksi pienryhmä kerrallaan, ettei käytäville tule ruuhkaa.
 5. Kun katsotte videoita, pohtikaa, mikä niissä on faktaa ja mikä fiktiota.

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.

3. Lapsen oikeudet

Tee video lapsen oikeuksien sopimuksesta. Mitkä ovat lapsen perusihmisoikeudet? Keksitkö jonkin uuden ja tärkeän perusoikeuden?

Aika: 4 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
•   jalusta (ei pakollinen)
•   editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Valitse yksi alla olevista neljästä lapsen oikeuksien artiklan sisällöstä videon aiheeksi
  – syrjimättömyysperiaate kieltää lasten asettamisen eriarvoiseen asemaan esimerkiksi uskonnon, ihonvärin tai vammaisuuteen perustuen (artikla 2).
  – kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (artikla 3).
  – lapsella on oikeus kasvuun ja kehitykseen (artikla 6).
  – lapsen näkemyksiä on kunnioitettava. Lapsella on tähän liittyen oikeus tulla kehitystasonsa mukaan kuulluksi (artikla 12).
 2. Suunnittele ja käsikirjoita lyhyt noin kaksi minuuttia kestävä video: kirjaa videon tapahtumat (otokset) allekkain, yhteensä 5-7 lausetta tapahtumajärjestyksessä
 3. Harjoittele ja kuvaa: harjoittele otos ja kuvaa se, siirry käsikirjoituksessa seuraavaan otokseen
 4. Viimeisen otoksen jälkeen elokuva on valmis
 5. Esitä video koko luokalle
 6. Pohtikaa videon aiheena ollutta artiklaa