1. Aistivideo

Havainnoi ympäristöä eri aisteillasi ja kuvaa havainnoistasi video. Tehtävä soveltuu
perusopetukseen ja esimerkiksi perusopetukseen valmistavan opetuksen toimintaan sekä suomi
toisena kielenä -opetukseen.

Laitteisto:

– videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
– jalusta (ei pakollinen)
– editointiohjelma (ei pakollinen)

Kesto: n. 90 min

Ryhmätyö: 3-5 oppilasta / ryhmä

Työvaiheet:

1. Valitkaa pienryhmällenne yhteinen aihe alla olevista havaintoteemoista. Vaihtoehtoisesti
opettaja voi valita ennen oppituntia kaikille yhteisen aiheen, esim. ”syksyn merkit
luonnossa”.
2. Tee havaintoja ympäristöstäsi käyttämällä näkö-, kuulo- ja hajuaistejasi.
3. Kuvaa havaintosi videokameralla, tablet-laitteella, älypuhelimella. Älylaitteella kuvatessa
voit yleensä kuvata myös suoraan editointiohjelman aikajanalle (esim. iMovie-ohjelma)
4. Voit käyttää kuvatessasi seuraavanlaista tekniikkaa:

a) Vie kamera niin lähelle kohdetta kuin mahdollista. Jos kuva menee epätarkaksi, niin
yritä tarkentaa kuvaa koskettamalla tablet-laitteen ruutua, säätämällä videokameran
tarkennusta tai liikuttamalla kameraa hieman taaksepäin.
b) Aloita tallennus. Kuvaa kohdetta noin viisi sekuntia.
c) Etäännytä kameraa hitaasti kohteesta. Kun kohde on kokonaan kuvassa, keskeytä
tallennus.
d) Etsi uusi kohde / havainto kuvattavaksi.

5. Pienryhmässä kuvataan noin 15- 20 havaintoa, riippuen ryhmän koosta.
6. Videon kokonaiskesto on maksimissaan kaksi minuuttia.
7. Katselutilanteessa kuvaustilanteen ääni mykistetään ja taustamusiikki voidaan soittaa
jostain muusta lähteestä.
8. Vaihtoehtoisesti videoon voidaan lisätä musiikkiraita editointiohjelmassa. Editointivaiheessa
voidaan myös tiivistää kuvattuja leikkeitä.

Havaintoteemat:

Voit tehdä havaintosi yhteen seuraavista teemoista. Pienryhmä valitsee yhteisen havaintoteeman.
Luokassa voi olla useampi pienryhmä, joilla on joko sama tai eri teema. Vaihtoehtoisesti opettaja
voi valita ennen oppituntia kaikille yhteisen teeman.

1) Tuoksut: Kuvataan tuoksuvia kohteita. Mille kohde tuoksuu?
2) Äänet: Kuvataan kohteita, joista kuuluu jokin ääni. Millainen ääni kohteesta kuuluu?
3) Kasvit: Kuvataan erilaisia kasvilajeja. Montako kasvilajia löytyy koulun pihalta?
4) Muodot: Kuvataan kohteita, joissa on jokin geometrinen muoto. Miksi kussakin kohteessa on
tietty muoto? Voisiko muoto olla jokin muu?
5) Kirjaimet: Kuvataan samalla alkukirjaimella alkavia kohteita.
6) Värit: Kuvataan kohteita joissa on sama väri. Mitä eri värit viestivät?
7) Vuodenajat: Kuvataan kevään, kesän, syksyn ja/tai talven merkkejä.

– Kevään merkkejä: lumen alta paljastuva maa, veden valuminen lumisilta katoilta,
pajunkissat, eläimet, kukat ja kasvit
– Kesän merkkejä: lehtipuut, aurinko, jäätelö, mansikat, jalkapallo, ruoho, ampiaiset, hyttyset
– Syksyn merkkejä: ruska, kura ja rapa roiskuu, vesisateet
– Talven merkkejä: lumi, jää, kaamos, pulkkamäki, luistelu, hiihtäminen