ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO

Kuvataide

Tehtävät:

Kuvataidetunneille soveltuvat tutkittaviksi Elokuvakerronnan aakkoset. Vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa myös seuraavat tehtävät:

1. Värit (0.-3.lk)
2. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu (3.-6.lk)

Hyppää tehtäviin painamalla nuolta.

1. Värit

Tutki videokameralla ympäristöä ja siinä esiintyviä värejä. Tehtävän tavoitteena on havainnoida ympäristöä sekä miettiä millaisia asioita eri värit viestivät ympäristössä ja kuvallisessa viestinnässä.

Aika: 2 x 45 min

Laitteisto:

•   videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Jokainen pienryhmä valitsee itselleen yhden värin.
 2. Etsi ympäristöstä esineitä ja asioita, joissa on ryhmäsi valitsema väri.
 3. Tallenna kohteet videokameralla tai muulla kuvauslaitteella näin:
 4. Jokainen kuvattava kohde esitetään ensin lähikuvassa (kamera on vain muutaman sentin päässä kohteesta) noin viiden sekunnin ajan. Kun kohdetta kuvataan lähikuvassa, laske hitaasti viiteen.
 5. Tämän jälkeen kameraa etäännytetään kohteesta, kunnes se on kokonaan näkyvissä ja myös kohteen ympäristöä näkyy. Vasta sitten tallennus pysäytetään.
 6. Anna kamera seuraavalle ryhmässäsi ja etsi itse uusi kohde. Jokainen ryhmässä kuvaa 2-4 kohdetta.
 7. Kuvat toimivat myös kuva-arvoituksina: Katselun yhteydessä opettaja voi pysäyttää kuvan, kun kuvassa on lähikuva kohteesta. Oppilaat voivat arvailla, mikä kohde on kyseessä. Jos kohdetta ei tiedetä, opettaja voi antaa lisävihjeitä käynnistämällä videon toiston ja paljastamalla lisää kohteesta. Lopulta kun kamera etääntyy riittävästi kohteesta, se paljastuu kokonaan.
 8. Pohtikaa, miksi kohde on juuri sen värinen kuin se on? Voisiko se olla jonkin muun värinen? Mitä väri viestii? Mitä eri värit viestivät?

2. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

2 x 45min

Laitteisto:

– videokuvaa tallentava laite
– editointiohjelma (ei pakollinen)

Millaista arkkitehtuuria, rakennuksia ja muotoilua lähiympäristöstänne löytyy? Valmista parityönä video, missä tutkitte ja hahmotatte lähiympäristöänne videokameran avulla. Millaisia tiloja, kerrostumia ja toimintoja löydätte ympäristöstä? Kohteet voivat olla kutsuvia ja toimintaan houkuttelevia tai luotaan työntäviä ja torjuvia, rumia tai kauniita.

Työvaiheet:

 1. Mieti parisi kanssa, millaisia kohteita lähiympäristöstäsi löytyy arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyen.
 2. Lähtekää ulos kuvaamaan. Kuvatkaa kohteet ja samalla selostakaa (henkilön ei tarvitse näkyä kuvassa), mikä kuvassa oleva kohde on.
 3. Kuvatkaa maksimissaan kymmenen kohdetta. Kuvatun materiaalin kokonaiskesto on maksimissaan kaksi minuuttia.
 4. Näyttäkää luokassa kuvattu materiaali toiselle parille.
 5. Pohtikaa, miten kohteen muotoilu vaikuttaa sen kauneuteen tai mahdollisesti käytettävyyteen?