ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO – TUTKITAAN

Oppiainekohtaiset tehtävät

Käytä videokameraa ajattelun, havainnoinnin, itseilmaisun ja tutkimisen välineenä. Oppiminen on hauskaa ja elämyksellistä, kun lyhyiden videoiden ja elokuvien tekeminen yhdistetään eri oppiaineisiin.

Valikosta löydät oppiainekohtaisesti jaotellut tehtävät.
Tutustu myös seuraaviin:
Kaupunkisinfonia-työpaja
Elokuvakasvatuksen kotitehtävät