Erilaiset perheet

1. Millaisia perhemalleja elokuvassa kuvataan?

2. Lukekaa artikkeli perhemalleista ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä tarkoittaa ydinperhe?
  • Miten artikkelin mukaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla suhtauduttiin aviottomuuteen ja yksinhuoltajiin?
  • Ketkä lasketaan perheeseen kuuluvaksi nykyään?
  • Keitä pidettiin perheenjäseninä esim. 1700-luvulla?
  • Miksi uusperheitä oli paljon ennenkin?
  • Millaiset asiat ovat vaikuttaneet perhemallin muuttumiseen 1960-luvun jälkeen?
  • Millainen on teidän käsityksenne perheestä?

3. Elokuvassa Selma-piika lukee uutisen, jossa puhutaan murhaajaäideistä. Millainen elämäntilanne synnyttää niitä murhaajaäitejä, joista Selma-piika lukee lehdestä?

4. Millaista oli 1800-luvun lopulla, kun nuori tyttö tuli vahingossa raskaaksi? Millaista oli elämä köyhänä yksinhuoltajana?

  • Anna-Liisa on Minna Canthin kirjoittama näytelmä. Hän kuvasi kertomuksissaan paljon 1800-luvun perhe-elämää ja erityisesti naisten asemaa. Akseli Gallen-Kallelan taideteoksen ‘Eksynyt’ (1886) tyttö voisi olla Canthin kertomuksen Anna-Liisa. Tutustukaa Anna-Liisan tarinaan.